Regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen  sier at rusfeltet skal prioriteres og det legges til grunn i Oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. I løpet av høsten 2015 kommer også Opptrappingsplanen for rusfeltet. Der vil i første rekke kommunene tilgodeses har Helse- og omsorgsministeren sagt. Fagrådet har sammen med mange andre hevdet at disse midlene må øremerkes i en periode skal de nå ut til lokale tiltak og rusarbeid i kommunene. Det var effektfullt under Opptrappingsplanen for psykisk helse selv om det har vært noe reduksjon etter at øremerking forsvant.

Bent Høie sa tydelig fra at sammenlignet med budsjettallene for 2013 skulle rusfeltet styrkes med 2 milliarder kroner i denne stortingsperioden. Regjeringen har nå to år på seg for å komme opp på det beløpet. Noe er gitt i 2014 og 2015 men takten må økes i 2016 og 2017 for å nå målet om vekst på 2 milliarder til rusfeltet.

I overskriften skriver vi "samlet vekst". Fagrådet får mange tilbakemeldinger om at institusjoner melder om trange rammer og ingen vekst. Spesielt gjelder det offentlige eide rusvirksomheter. I kommunene er bildet noe mer variert men det er en del kommuner som har varslet kutt. Der strever de ansatte med å gi brukerne det tilbudet de har krav på. Andre  kommuner har styrket rusfeltet på flere områder, særlig på boligområdet slik som Sandnes kommune har gjort. Det kan du lese her...

Klarer Bent Høie å få med seg regjeringskollegaene sine til et krafttak for rusfeltet? Det er god samfunnsøkonomi, i tillegg til det den enkelte rusavhengige og de pårørende opplever av forbedret livssituasjon.