Lisbeth har jobbet med rusproblematikk i 24 år, de siste 18 i Frelsesarmeens rusomsorg. Hun var ansatt og leder av Furulund bo- og omsorgssenter i flere år, før hun ble regionleder for Rusomsorgen nord i 2010. Under hennes ledelse vokste regionen fra å omfatte tilbudene i Trondheim og Bodø til å strekke seg fra Vadsø i nord til Haugesund i sør.

Lisbeth Kleveland ble 55 år gammel.

Vi omtalte hennes innsats knyttet til RUSFRI DAG, senest i juni 2020. Lisbeth Kleveland var initiativtager til RUSFRI DAG - en solidaritetsmarkering for barn og voksne som lider under andres rusmisbruk. Sammen med kollegaer i Frelsesarmeen og i samarbeid med andre organisasjoner arrangerte Lisbeth Kleveland RUSFRI DAG hele ti år på rad. Hun har vært engasjert i gode møteplasser og gode behandlingstilbud og var også tilstede under åpningen av Gatehospitalet i Bergen i februar 2020. 

Frelsesarmeen har lagt ut et vakkert minneord om Lisbeth Kleveland der de blant annet skriver: 

Lisbeth var en leder som så og lyttet, som var til stede, ga råd og viste omsorg, og som var nøyaktig og kunne være bestemt når det trengtes - «den beste lederen jeg har hatt». Lisbeth var nøyaktig, arbeidsom, alltid tidlig ute og møtte oss alltid med et smil og gode ord. Hun var til å stole på og latteren satt løst. Lisbeth elsket jobben sin, var stolt av å være en del av Frelsesarmeens arbeid og en dame som tok Frelsesarmeens oppdrag på alvor. Hun hadde fokus på mennesker som opplevde at livet var krevende. Spesielt knyttet til rus. Hun var initiativtaker til Rusfri dag, og når vi startet Stedet eller gatefotball i hennes region - var hun opptatt av gode møteplasser, samarbeid på tvers, inkludering og raushet. Hun våget å tenke nytt - og tok alltid utfordringene på strak arm. 

Sammen med hennes kollegaer i Frelsesarmeen og et samlet rusfelt, lyser vi fred over Lisbeth Klevelands gode minne.