De regionale brukerstyrte sentrene (som har etablert nettverket "Knutepunkt for Recovery"), NAPHA og Erfaringssentrum stod bak den første av det vi håper blir en lang rekke av nasjonale recoverykonferanser. Målet er å løfte fram menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltagelse. Årets konferanse var støttet av Helsedirektoratet og var den aller første i sitt slag. Bak konferansen står også Fagrådet sammen med en rekke samarbeidsaktører. 

Det mest unike med konferansen, ut fra sekretariatets syn, var bredden i erfaringer som ble presentert både gjennom ord, film og toner. 

Refleksjoner knyttet til hva det gjør med selvbildet å gå fra å være "menneske" til en mer snever definisjon av å være "syk" - og prosessen i å finne en ny plass der en selv eller andre oppdager potensialet for nye muligheter. Flere innledere med erfaringsbakgrunn understreket betydningen av å møte folk som vektlegger hva som er mulig - på tross av utfordringer.

Det er et enormt gap i ønsket om arbeid (80 til 90 prosent) og realiteten (5 til 10 prosent). Dette er diskriminering.
Beate Brinchmann, psykologspesialist og leder for regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse i Nordlandssykehuset 

Det ble mange gode diskusjoner knyttet til hva erfaringskompetanse er og hvordan vi kan best dra nytte av den.  

Rådgiver i sekretariatet Torhild Kielland, holdt et miniseminar sammen med rådgiver i Napha Arve Almvik, om musikk - en døråpner for mening, mestring og fellesskap. 

Vi viste tre av de seks nye filmene våre; 
Musikkterapi i spesialisthelsetjeneste og hverdagsliv,
Identitet gjennom musikkterapi og
Tilhørighet gjennom musikkterapi.
Alle filmene ligger på vår YouTube-kanal 

Å forsøke å oppsummere konferansen er en vanskelig idrett, men vi anbefaler på det varmeste å ta en nærmere titt på lenkene som følger: