Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen åpnet konferansen og fortalte om regjeringens arbeid. Hun fortalte videre at Helse- og omsorgsdepartementet åpner egen nettside for å kunne ta i mot innspill til Opptrappingsplan. Det flere innlegg som særlig tok for ACT-team og evalueringen av disse. ACT er en måte å møte personer med sammensatte problemer på hvor kommune og spesialisthelsetjenesten jobber sammen. Anne Landheim fra Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser og Torleif Ruud FOU-leder ved Akershus universitetssykehus la frem hovedfunnene i den nasjonale evalueringen av 12 ACT team.

Det var satt av ca 2,5 time til selve rådslaget og det var mange 6 tema som rådslaget skulle gjennom.  a) Polikliniske, ambulante og oppsøkende tiltak/tjenester samt dagbehandling b) Bolig c) Arbeid, sosial inklusjon og aktiv deltagelse i samfunnet d) døgnbaserte tjenester e) overdødelighet og f) volds- og traumeproblematikk. Selve rådslaget ble kanskje noe i korteste laget i forhold til alle innlegg i plenum.  Det kan sikkert rettes til neste rådslag.

Viktig at alle gode krefter kommer med innspill slik at Opptrappingsplanen blir god og en dynamisk plan slik at vi får en utvikling av rusfeltet til beste for de som er brukere av tjenestene. Fagrådet utfordrer alle medlemsvirksomheter til å være aktive og send gjerne innspill til Fagrådet på fagraadet@rusfeltet.no.

Nettsiden for Opptrappingsplanen kan du finne her...