Dette kan gjøres gjennom kunnskapsøkning og åpenhet om psykisk helse og rus.

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen og leder i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon, Erling Pedersen, har undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid mellom organsisasjonene. Siste dag på jobben, i sitt innlegg på  Fagkonferansen 2013, for tidligere helse og omsorgsminister Jonas Gahr Støre oppfordret han organisasjonene til å utvikle et videre samarbeid. Organisasjonene tok oppfordringen og i januar ble intensjonsavtale undertegnet.

Organisasjonene mener å ha en rekke felles områder det er naturlig å samarbeide om. For Fagrådet er Opptrappingsplanen for rusfeltet, som regjeringen har varslet, den viktigste enkeltsaken i 2014. Da vil det være nyttig å lære av Rådet for psykisk helse hva som fungerte godt og hva som var mindre vellykket under opptrappingsplanen for psykisk helse som gav psykisk helseområdet et stort løft. Rådet for psykisk helse er invitert til Ruspolitisk semiar i mai for å fortelle om nettopp hva som fungerte og hva som ikke fungerte like godt.

Det er også flere områder som det er naturlig å samarbeide om slik som boligspørsmål. Bolig er en stor utfordring for både rusavhengige og personer med psykiske lidelser.

 

Link til Rådet for psykisk helses hjemmeside finner du her ...