SMIL 2017 starter i mars/april.

proLAR arbeider for en mer optimalisert behandling, og en mer individuell tilrettelagt rehabilitering i LAR. SMIL er proLAR sitt hjertebarn.

SMIL har plass til 10 kvinner med barn.
Du må ha barn under 2 år.
Du må bo i Norge.
Du må være i LAR.
Du må ha god rusmestring.
Du må ha et eget ønske om å delta, og du må ha mulighet til å reise bort på samlingene.
SMIL står for "Sammen Midt I Livet" og er gratis!

Kurset vil bestå av 5 samlinger av 5 dager, og en helg i løpet av året 2017.
Kurs-samlingene vil inneholde:
Faglige temaer
Individuelle samtaler
Sosialt felleskap
Kulturelle opplevelser
God mat og drikke
Barna våre

Ta gjerne kontakt med Ida Kristine Olsen på e-post ida@prolar.no eller telefon 94888929, om dere har spørsmål eller påmeldinger. Tilbudet er kostnadsfritt inkl reise for alle deltagere!

Fagrådet oppfordrer samarbeidspartnere både i kommunen (helsestasjoner, rus-konsulenter/oppfølgingstjeneste og barnevernstjeneste) og i Helseforetak (LAR, nyfødt poster ect.), og aktuelle institusjoner om å gjøre tilbudet kjent.

I samarbeid med "Barns Beste SSHF" har proLAR laget film om arbeidet med SMIL. 

ProLAR har også laget en brosjyre "Fra mamma til mamma"- om å få barn i LAR.