På sin Facebookside takker proLAR alle medlemmer, frivillige, styrerepresentanter, ansatte og samarbeidspartnere.

proLAR - AV og FOR pasienter i LAR
proLAR jobber både rusfaglig - og ruspolitisk, og er en aktiv høringsinstans når avgjørelser rundt blant annet LAR skal fattes. proLAR arbeider for å styrke brukerkompetansen og ønsker større medvirkning i egen rehabilitering for alle LAR pasienter i Norge. proLAR arbeider for en mer optimalisert behandling, og en mer individuell tilrettelagt rehabilitering i LAR.

Betydelig innsats for bekjempelse av Hepatitt C
Tidligere i år kom proLAR med sin nye informasjonsbrosjyre om Hepatitt C. Brosjyren henvender seg direkte til folk som er smittet av Hepatitt C eller som vurderer å teste seg. Brosjyren er en av flere innsatser som proLAR har prioritert knyttet til bekjempelsen av viruset. De utarbeider nå en ny nettside om viruset som kommer i løpet av året - og har et sterkt engasjement på konferanser verden over, i høringer og debatter. proLAR samarbeider tett med de andre brukerorganisasjonene på rusfeltet og Fagrådet om Hepatitt C, hvilket har ført til at sykdommen har fått mye oppmerksomhet, både politisk og i media, de siste par årene.

Kurstilbud til mødre i LAR
proLARs hjertebarn gjennom mange år er kurset SMIL  (Sammen Midt I Livet), for mødre i LAR med barn under 2 år. Kurset er gratis å ble arrangert for sjette gang nå i 2017. I samarbeid med «Barns Beste SSHF» har proLAR laget film om arbeidet med SMIL. ProLAR har også laget en brosjyre «Fra mamma til mamma»- om å få barn i LAR. 

I desember skal jubileet feires med tidligere og nåværende ansatte og styrerepresentanter. Fagrådet er takknemlig for det gode samarbeidet med brukerorganisasjonene og gratulerer proLAR med 10 års jubileet.