Fagrådet vil i år belyse avhengighet fra mange ulike perspektiv. Vi vil se nærmere på hvilke kostnader som avhengighet kan føre til og hvem som betaler prisen.  Diskusjoner om avhengighet har ofte en tendens til å blande sammen følelser, tradisjon, leveregler (moral), verdier og personlige historier. Dette gjør utgangspunktet for mange meningsutvekslinger komplisert. Fortsatt lever myter og fordommer om avhengighet i befolkningen og mange opplever at det å være pårørende eller selv ha problemer er både skamfullt og dypt tabubelagt. Fagrådet ønsker å løfte rusfaget inn i nye diskusjoner der brukere og  fagfolk med solid kompetanse vil bidra med sin kunnskap.

Programmet vil blant annet by på:

Lars Kittilsen  - om sine egne erfaringer og boken "Hei, jeg heter Lars og er alkoholiker". Helse- og omsorgsminister Bent Høie viste til Kittilsens bok og erfaringer på dialogmøtet om opptrappingsplanen for rusfeltet 26.05.15. Høie beskrev hvordan Kittelsen fikk plass i en privat behandlingsinstitusjon samme dag som han innrømte overfor familien at han hadde rusproblemer. Vi er svært opptatt av at de som er motivert for rusbehandling skal få behandling så raskt som mulig, sa Høie.

Merete Øie, Jørgen Bramness og Anna Sabine Soggiu  - om avhengighet sett fra ulike perspektiver. Øie, Bramnes og Soggiu  vil snakke om rus og avhengighet ut fra et psykologisk, somatisk og sosialt perspektiv. Det å forstå helheten i et komplisert livsbilde kan gjerne bli enklere om vi ser saken fra flere sider, jobber sammen flerfaglig og på tvers av nivåer og erfaringsbakgrunn.

Siv Merete Myra  - om pårørende - tar de regninga? Myra har mange års erfaring som familieterapeut og veileder ved Borgestadklinikken der hun arbeidet med både pårørende og rusavhengige.

Arne Klyve  - om nyord og tåketale. Klyve er forfatter av «Ordbok for underklassen» der han sammen med Jon Severud, skarpt og lettbeint avkler politikerspråk og frustrerende moteord i arbeidslivet. Terminologi  fra vareproduksjon smyger seg inn overalt og intetsigende begreper kan forsterke avmaktsfølelsen hos mange.

Terje Simonsen - om hvordan et flipperspill kan illustrere avhengighet. Rusmiddelmisbruk endrer de fysiologiske prosessene i hjernen ved at både struktur og funksjon endres sier Simonsen. Nylig lanserte han en animasjonsfilm som illustrerer hvordan rusmidler kan gjøre deg avhengig og skade hjernen.