Fagrådet har fått mange innspill til programmet og opplever sterkt engasjement fra både spesialisthelsetjeneste, kommuner og brukerorganisasjoner om betydningen av arbeid og aktivitet. Følgelig presenterer programmet en stor bredde i hva som finnes av tilbud på ulike tjenestenivå. Et spenn fra Stormberg som vil fortelle om hvordan en vanlig bedrift kan tilby ordinært arbeid til RIO restart som vil presentere brukerstyrte tiltak. Programmet tar oss inn i kommunale tilbud, gode løsninger fra NAV, recovery og IPS i rusbehandling, treningsterapi, musikkterapi, gatemagasin, arbeidsliv og alkohol, selvhjelpsgrupper og mye mer.