I år vil vi se på fakta og knuse myten om mangelfull kunnskap i rusfeltet. Vi skal også se nærmere på hva som åpner for kunnskapsbasert praksis. 
Konferansen åpnes av Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Påmelding gjør du her.

Kunnskapsbasert praksis i rusfeltet – eller tilfeldigheter?

Tirsdag 24.september

Kl. 10.00 – 10.15  Kunnskapsbasert praksis i rusfeltet – eller tilfeldigheter?
Kine Haugen, styreleder Rusfeltets hovedorganisasjon

Kl. 10.15 – 10.45  Regjeringens ruspolitikk skal være kunnskapsbasert
Jan Christian Vestre, Helse- og omsorgsminister

Kl. 10.45 – 11.30  20 år som spesialisthelsetjeneste og brukermedvirkning  Ikke bekreftet

Kl. 11.30 – 12.30  LUNSJ

Kl. 12.30 – 13.00  Pårørende - ressurs, berørt og belastet.
Kunnskapsbasert tilnærming om pårørende til mennesker med rusmiddelavhengighet.
Anne Kristine Bergem, Lege, spesialist i psykiatri og forfatter  

Kl. 13.00 – 13.30  Kunnskapsbasert rusforebygging er mulig
Yvonne Larsen, nestleder Korus Oslo

Kl. 13.30 – 13.50  PAUSE

Kl. 13.50 – 14.30  Integrert behandling av rus og psykiske lidelser
Lars Lien, professor og psykiater

Kl. 14.30 – 14.45  PAUSE

Kl. 14.45 – 15.15  Brukererfaringens plass i et kunnskapsbasert rusfelt
Kenneth Arctander Johansen, leder i RIO - en landsomfattende brukerorganisasjon 
på rusfeltet   

Kl. 15.15 – 15.45    Avhengighet som eget fagområde                                     Eva Brekke, psykologspesialist Stiftelsen Fredheim og forsker, Sykehuset Innlandet

Kl.19.00 FESTMIDDAG
med utdeling av Rusfeltets pris for Godt rusfaglig arbeid 2024

Onsdag 25.september

Kl. 09.00 – 09.45    Løsninger, der kan gøre forråelse unødvendig
Dorthe Birkemose, 
Psykolog, foredragsholder og forfatter   

Kl. 09.45 – 10.00    PAUSE

Kl. 10.00 – 10.45    Traumer hva vet vi?
Ikke bekreftet

Kl. 10.45 – 11.30     Kognitive vansker blant pasienter med                              rusmiddelproblemer                                                                                         Jens Hetland, psykologspesialist, Helse Stavanger

Kl. 11.30 – 12.30     LUNSJ

Kl. 12.30 – 13.00     Smerte og avhengighet. NOR-ATP studien
Ingeborg Skjervø Ahus, forsker Ahus

Kl. 13.00 – 13.30     Gatelagsfotball som Recovery på banen – det virker
Lars J Kobro, Universitetet i Sør-Øst Norge
Arne Knoph leder Fotballstiftelsen

Kl. 13.30 – 13.40      Lett om RUS
URO, Leder Lise Holm, Erik og Camilla

Kl. 13.40 – 14.00      PAUSE                                          

Kl. 14.00 – 14.30     Substitusjon av amfetamin og benzodiazipiner
Fatemeh Chalabianloo, Konst. Leder NORCATS (Nasjonalt                                  forskningssenter for agonistbehandling ved rusmiddelavhengighet)                      Helse Bergen

Kl. 14.30 – 15.00    LAR 25 år – Hab 2,5 år – hva er effektene?
Thomas Claussen, professor og leder for Seraf

Kl. 15.00 – 15.30    Hekta på kunnskap – ADHD symptomer og rus
Monika Nordli, Faglig rådgiver ADHD Norge
Hanne Lorimer Aamodt, Fagleder, Tyrilistiftelen
Maia Mack, psykologspesialist Blå Kors Poliklinikk

 

Har du blitt overbevist nå og klar for å melde deg på kan det gjøres her.