De fleste av presentasjonene fra årets nasjonale rusfagkonferanse er nå tilgjengelige. Finn det du leter etter i programmet under og klikk på lenken. De presentasjonene som mangler vil bli lagt til fortløpende.

Nasjonal Rusfagkonferanse 22.-23. september 2015

Avhengighetens pris – hvem tar regninga?

 

TIRSDAG 22.SEPTEMBER

Kl.10.00 – 10.15              Velkommen til Nasjonal Rusfagkonferanse 2015

Avhengighetens pris – hvem tar regninga?

Kirsten Frigstad Leder, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Kl.10.15 – 10.45              ÅPNING ved Statsminister Erna Solberg

Kl.10.45 – 11.30             Hei, jeg heter Lars og er alkoholiker

Lars Kittilsen Kommunikasjonssjef, Sykehuset Telemark HF

 

Kl.11.30 – 12.00              Det er min avhengighet – jeg tar regninga selv!

Torstein Bjordal Nestleder, Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)

Kl 13.00 – 13.30              Avhengighet - et psykologisk perspektiv

Merete Glenne Øie Spesialist i klinisk nevropsykologi, Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

 

Kl.13.30 – 14.00              Avhengighet - et somatisk perspektiv

Jørgen Gustav Bramness Forskningsdirektør og Professor, Senter for Rus og avhengighetsforskning

Kl.14.00 – 14.30              Avhengighet - et sosialt perspektiv

Anna Sabine Soggiu Sosionom og prosjektleder, NAV Grunerløkka

Kl. 14.30 – 15.00             Nasjonal overdosestrategi – bidrar strategien til å redusere avhengighetens pris?

Martin Blindheim Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

 

Kl.15.15 – 17.00              Parallelle miniseminar

a) Overdosestrategi – virker – virker ikke?

Martin Blindheim Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

b)  Syntetiske rusmidler. Virkninger, utbredelse og utfordringer

Vigdis Vindenes Avdelingsdirektør og spesialist i klinisk farmakologi Nasjonalt Folkehelseinstitutt

c) Bedringshistorier og recovery Nasjonalt Kompetansesenter ROP

Morten Brodahl Erfaringskonsulent NKROP og Tommy Sjåfjell Brukerrepresentant A-larm

d) Virksomme metoder i kommunalt rusarbeid - Lærings- og mestringskurs

Hilde Freim Avdelingsleder, Mari Velgaard psykolog, Daniel Nilsen og Walter Thorbjørnsen erfaringskonsulenter, Lærings- og mestringsavdelingen Fredrikstad kommune

 

ONSDAG 23. SEPTEMBER

Kl.09.00 – 09.45      Nyord, euferismer og tåketale

Arne Klyve seniorrådgiver i rusfeltet

 

Kl.09.45 – 10.15              Pårørende – tar regninga?

Siv Merete Myra Høyskolelektor og familieterapeut, Diakonhjemmets høyskole

 

Kl.10.30 – 12.00              Parallelle miniseminar

e) Medisin som metode

Kirsten Frigstad Leder, Sverre Eika lege og Kirsti Bergem psykiater Kirkens bymisjon 24SJU

f) Virksomme metoder i kommunalt rusarbeid - Boligoppfølging for aktive rusavhengige

Dagrunn Sømme avdelingsleder ROP team og Bente Lyse avdelingsleder Fagteam

Mestringsenheten Sandnes kommune

g) Virksomme metoder i kommunalt rusarbeid - Tidlig intervensjon - unge og rus. Avdekkingskompetanse, oppfølging og aktivitet.

Anne Brodalen Leder og Marianne Ihle rusforebyggende miljøterapeut, Ungdomskontakten i Ringsaker kommune

H) Aleksitymi - hvordan man kan jobbe med å styrke pasienters emosjonelle kompetanse i rusbehandling

Hanne Lorimer Aamodt Nestleder Tyrili Kampen

 

Kl.13.00 – 13.45              Rusavhengighet – et biopsykososiokulturelt perspektiv

Terje Simonsen Overlege, ReStart, Psykisk helse og rusklinikken Universitetssykehuset i Tromsø

KL.13.45 – 14.15             Politiet - Vi tar vår del av regninga!

Kåre Stølen Stasjonssjef, Grønland politistasjon

 

KL.14.30 – 15.00             Traume og rus

Dag Nordanger Dr. psychol. Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi RVTS Vest

Kl.15.00 – 15.30              Forestillingen «Det kunne vært meg», våre egne skråblikk på avhengighet

Berit Kettler, Petter Grønlien, Marita Korneliussen deltakere og Hilde Langseth arbeidsveileder fra Jobben på Lillehammer, Frelsesarmeen og forfatter Janne Aasebø Johnsen