Finn det du leter etter i programmet under - og klikk på lenken. De presentasjonene som mangler vil bli lagt ut fortløpende.

Nær 300 mennesker overvar konferansen i Bergen. Fagrådet vil takke for stort engasjement og gode tilbakemeldinger på dagene. Det har kommet inn mange svar via QuestBack, som er sendt ut til alle deltakerne. Svarene vil bli brukt til å forbedre kommende konferanser.

Onsdag 5. september

Velkommen til Nasjonal Rusfagkonferanse 2018
Jan Gunnar Skoftedalen, leder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Rusbehandling i Trondheim
Kristin Wall, direktør Blå Kors Lade behandlingssenter
Wenche Wathe Landbakk, enhetsleder Enhet for rustjenester Trondheim kommune

Menneskerettigheter i rusbehandling
Gro Nystuen, dr. juris, advokat og seniorrådgiver Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Rusbehandling før og nå!
Arild Knutsen, leder i Foreningen Human narkotikapolitikk

Systematisk kvalitetsarbeid med brukernes erfaringer som grunnlag
Geir Iversen, fagsjef Haugaland A-senter

God lokal rusbehandling – samhandling gjennom FACT team
Tor Helge Tjelta, prosjektleder bydel gamle Oslo

Stayerstudien – ting blir bedre, men det tar tid!
Thomas Solgaard-Svendsen, forsker KORFOR Helse Stavanger

Parallelle miniseminar
a) Trening som en del av oppfølgingsarbeidet etter behandling
Terje Stølan, faglig leder og Wenche Slemmelid-Olsen, utviklingsleder FIRE-Stiftelsen Ett Skritt videre

b) Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester
Dagfinn Bjørgen, leder Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

c) Oppfølgingsstudie etter døgnbehandling i Tyrili, har pasientene fått det bedre?
Mikael Julius Sømhovd og Tone Helene Bergly, forskere Tyrilistiftelsen

d) Feedbacksystemet PCOMS – et verktøy for pasienten til å påvirke egen behandling
Guro Brekke, fagsjef og Annette Wolf El-Agroudi, psykologspesialist Blå Kors Borgestadklinikken

Torsdag 6. september

Slik takler du primadonnaer og andre vanskelige kollegaer
Per Henrik Stenstrøm

Opplevelser, psyke og biologi - risiko for utvikling av avhengighet
Terje Simonsen, klinisk farmakolog, Finnmarkssykehuset HF

Vi slipper deg ikke!
Arvid Skutle, forskningsdirektør og Monika Kvalavåg, prosjektleder Bergensklinikken

Erfaringskonsulenters plass i rusbehandling
Morten Brodahl, erfaringskonsulent Nasjonal Kompetansetjeneste ROP

Relasjonens betydning i god behandling
Helene Amundsen Nissen-Lie, psykolog og Førsteamanuensis Universitetet i Oslo

Betydning av ledelse i rusbehandling
Espen Jo Arnevik, leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB

God lokal rusbehandling
Helen Fladset, avdelingsleder og Jannie Rasmussen, avdelingsleder Ressurstjenesten Molde kommune

LAR – Hva skjer når legemiddelet ikke er assistanse, men hele svaret?
Morten Olsø avdelingssjef Klinikk for rus og avhengighetsmedisin St.Olav HF

Recovery -inferno med Endless!