Med tre sterke innledninger fra erfaringskonsulent ved KoRus-Oslo Silje Mack, leder i proLAR Nett Ronny Bjørnestad og A-larms Tommy Sjåfjell var rammen satt for fredagens webinar i regi av bruker- og pårørendeorganisasjonene i rusfeltet -og oss i Fagrådet. 

Webinaret ble solid ledet av Arild Knutsen leder i Foreningen human narkotikapolitikk. 

"En sånn en"

Innlederne kom med en rekke eksempler fra praksis på det folk opplever som diskriminering eller usaklig forskjellsbehandling. Eller "usmakelig forskjellsbehandling", som Tommy Sjåfjell påpekte.

Å bli sett på og behandlet som "en sånn en" ga bakteppe for et virkelighetsbilde der folk opplever seg dehumanisert og uverdig i møte med myndigheter og helsetjenester. Spennet var stort i eksemplene; fra barnevern, smertebehandling, bolig, utdanning og arbeidsliv. 

Krenkefest - eller foregår reell diskriminering i rusfeltet? 
Webinaret ble streamet gratis på Facebook og lenken ligger fortsatt åpen på @rusfeltet. 

Vi må rette en stor takk til engasjerte og kloke ombud som gjestet webinaret; pasient- og brukerombud Anne Lise Kristensen og fagdirektør for Likestillings- og diskrimineringsombudet Guri Hestflått Gabrielsen. Og sist, men ikke minst åpne og kloke politikere; ruspolitisk talsmann Even Røed fra Arbeiderpartiets Stortingsgruppe og fraksjonsleder Hassan Nawaz fra Oslo Høyre. 

Du kan fortsatt se webinaret på vår Facebook-side @rusfeltet.