Stortinget hadde i går 14.april første gangs behandling av reformen Fritt behandlingsvalg som er en viktig del av reformen pasientene helsetjeneste. Vi setter pasienten foran systemet er regjeringens hovedbegrunnelse. Systemet, først og fremst representert med ved helseforetakene, har vært kritisk til reformen.

På ruspolitisk seminar vil statssekretær Cecilie Brein-Karlsen redegjøre for hva dette betyr for rusfeltet sett fra Helse og omsorgsdepartementets side. Vi har også en rekke andre viktig personer innen helse- og rusfeltet som skal holde innlegg og vi får en politisk debatt med medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget.