Med sitt engasjement, sin varme og likeverdige tilnærming har han bidratt til å øke kunnskapen om avhengighet og motivert mange, til å møte folk med rusproblemer og deres pårørende, med et mer åpent sinn.

Engasjementet for de svakeste i samfunnet har ikke stanset. Byen han ble kjent med og folka han møtte, forandret livet hans. Nå kommer han med bok.

Større kunnskap om avhengighet
Programmene har skapt et større rom for å diskutere samfunnets reaksjoner på avhengighet. Hjelp framfor straff har blitt grundig diskutert i de fleste politiske partier dette året. Helse- og omsorgsminister Bent Høie fortalte blant annet offentlig at møtet med deltakerne i programmet "Fra gata til Nordkapp" bidro til at han endret syn og gikk inn for nedkriminalisering. Mange har vært aktive for å fremme denne debatten, men Fagrådet mener at Nyquist har gjort argumentene for å hjelpe, til allemannseie. Han har også turt å utfordre de etablerte systemene på en måte som har skapt fellesskapsfølelse mer enn splid.

For sitt arbeid mottok Petter Nyquist Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2017 (bildet).

Bokbad på Sagene
Sammen med forfatter Eivind Evjemo kommer Petter Nyquist til Kulturkafeen Skaperverket på Sagene 8. desember kl 14.00. De vil snakke om hvorfor, hvordan og hvilke erfaringer arbeidet førte med seg. Norge er en rettsstat der mange holdninger og «sannheter» har rot i hva som er rett/lovlig og galt/ulovlig. Programmene til Petter Nyquist sår tvil om disse “sannhetene”, og gir refleksjon og respekt. Det som var svart-hvitt får andre fargenyanser og folk ser betydningen av verdier og verdighet, – at folk er folk.

I tillegg til å servere god kaffe og mat, har Skaperverket et eget secondhand-hjørne med håndplukkede klær fra Fretex, en kulturscene og kunstvegg. Vi anbefaler å ta turen innom Skaperverket Oslo!

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 11-18

Adresse: Stockflehtsgate 50 på Sagene, Oslo

Petter Uteligger har gitt det norske folk innsikt i redselen, usikkerheten, sulten, rastløsheten og søvnløsheten som preger livet på gata. – Mangelen på overskudd til å ta tak og endre livet. Han har også gitt fortvilelsen og maktesløsheten hos pårørende et ansikt. Fagrådet gratulerer Petter Nyquist med bokutgivelse!