En av grunnpilarene i pasientenes helsetjeneste er Fritt behandlingsvalg. De fleste fagforeningene har uttrykt skepsis eller motstand mot reformen. På ruspolitiske seminar kommer legeforeningen, sykepleierforbundet, FO og Fagforbundet for å svare på spørsmålet om pasientene helsetjeneste er en motsetning til profesjonenes helsetjeneste? Er det slik at fagfolkene vet best ?

Hør Mette Nord, Mimmi Kvisvik, Guri Spilhaug og Eli Gunhild By fortelle om sine fagforeningers syn på hvordan samarbeidet mellom pasient og fagfolk bør være.