Han understreker at det ikke er legalisering.


– Jeg foreslår at vi skal gi hjelp i stedet for straff og at folk som bruker og er i besittelse av narkotika for eget bruk i stedet for bøter og fengsel, skal få helsehjelp,

sier Bent Høie til NRK.

Fagrådet har tatt opp dette punktet ved en rekke anledninger. Det blir spennende å se hva slags konsekvenser dette får og hvordan det vil være behov for "rigge" et hjelpeapparat i en ny tid.