Pakkeforløp psykisk helse og rus ble innført i helsetjenesten i 2019. Helsedirektoratet starter nå arbeidet med å videreutvikle forløpene. Målet er å styrke samhandling, bedre kvalitet og brukerinnflytelse, og å tilpasse forløpene bedre til brukergruppenes behov samt forenkle forløpsarbeid for helsetjenesten.

Helsedirektoratet.no

Endring av navn, men ikke innhold

I første omgang endrer Helsedirektoratet navnet fra pakkeforløp til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus -  i forløpene og i tilhørende kodeverk. Det blir ingen innholdsmessige endringer i første fase, skriver direktoratet.

Oppdaterte forløp med bruk av nytt navn blir publisert i begynnelsen av oktober 2022 og trer i kraft i tjenestene fra januar 2023.

På sikt skal innholdet utvikles

Helsedirektoratet skal på sikt videreutvikle "innholdet i og innretningen" til de nasjonale pasientforløpene. Dette arbeidet vil pågå det kommende året og er planlagt ferdigstilt for publisering høsten 2023.

Helsedirektoratet skriver at de anser arbeidet som et ledd i en større forbedringsproses og ønsker å involvere både fagfolk og brukere i arbeidet framover.

Fagrådet vil gjerne bidra og ser fram til å bli involvert i arbeidet.