Det er med stor glede vi kan fortelle at Fagrådet, i løpet av de siste to årene, har fått hele 24 nye medlemmer. De nye medlemmene kommer fra alle deler rusfeltet. Medlemskap i Fagrådet har en rekke fordeler, men antallet nye medlemmer forteller kanskje først og fremst om et ønske om å være en del av et samlet rusfelt. Fagrådet nærmer seg nå 120 medlemmer som igjen har en rekke tilhørende og underliggende virksomheter. Fagrådet er landets klart største organisasjon på rusfeltet.

De nye medlemmene er:
Os kommune, helsetenestar
Ringsaker kommune, psykisk helse og rus
Stiftelsen Finnmarkskollektivet
St. Olavs Hospital, klinikk for rus og avhengighetsmedisin
Nordre Vestfold DPS, Sykehuset Vestfold HF
Stiftelsen Veien Ut
Brukerorganisasjonen NORMAL
Nettverk for NKS Veiledningssenter for pårørende
Marcus Thranes hus, Velferdsetaten Oslo kommune
TSB Stavanger, Kirkens sosialtjeneste
Fotballstiftelsen
Foreningen Tryggere Ruspolitikk
LMS, Landsforeningen Mot Stoffmisbruk
Forbundet mot Rusgift
WayBack, Stiftelsen livet etter soning
SAFIR, frivilligsentral i rusfeltet
FIRE, stiftelsen ett skritt videre
Dalsbergstien hus, Velferdsetaten Oslo kommune
Farm in Action AS
Sagatun Brukerstyrt Senter
Bikuben Regionalt Brukerstyrt Senter
Atrop støtte og ettervernsenter
Regionalt Rusprosjekt - Lom, Skjåk, Vågå, Sel og Dovre kommune
Stiftelsen GUTS

Noen av fordelene med medlemskap er blant annet faglige nettverk, reduserte priser på Fagrådets møteplasser og konferanser og gratis annonsering av ledige stillinger på vår nettside www.rusfeltet.no, som er besøkt av over 10 000 mennesker hver måned. Medlemsvirksomhetene kan gratis informere om sine egne kurs og konferanser på Fagrådets nettside og ikke minst fremme sitt rusfaglige arbeid gjennom nyhetssaker og blogginnlegg. I høringsprosesser bistår Fagrådet sine medlemsvirksomheter med høringssvar som de kan bruke helt eller delvis i egne høringssvar og selvsagt komme med innspill til. Ansatte i medlemsvirksomheter kan søke stipend hos Fagrådet, kan delta på studieturer, kan foreslå kandidater til Fagrådets priser og kan påvirke hva Fagrådet skal prioritere av oppgaver gjennom å delta på årsmøtet eller bli valgt inn i styret.

Det er gratis medlemskap ut året 2016. Så hvis din organisasjon ennå ikke er medlem, benytt muligheten i dag.