Opprop: Ikke legg ned Rus & Samfunn!

Vi er gjort kjent med at Helsedirektoratet 27. oktober har besluttet ikke å videreføre avtalen med Universitetsforlaget om å utgi tidsskriftet Rus & Samfunn. Grunnen er effektivisering, innstramming og prioritering. Til nå har Helsedirektoratet støttet forlaget med 1,3 millioner kroner årlig for å gjøre det mulig å gi ut Norges eneste uavhengige tidsskrift på rusfeltet.

Det finnes flere publikasjoner og nettsteder på rusfeltet som er ”talerør” for ulike organisasjoner eller faglige organer, men ingen andre som en frittstående utgiver står bak, og som redigeres etter Redaktørplakaten.

Vi mener at Rus & Samfunn spiller en svært viktig rolle som arena for fagformidling og debatt på rusfeltet. Under ulike navn har fagbladet en ubrutt tradisjon fra 1980 for å fremme offentlig ordskifte om rusrelaterte tema, og være en arena for møter mellom de mange rehabiliterings- og behandlingstilnærmingene, interessene og strategiene som tjenesteområdet rommer.

Som brukere av og medarbeidere i rusfeltet har hver av oss ansvar for en flik av problemet: forebyggende, behandlende tiltak eller kontrolltiltak. Vi er forskere, klinikere eller brukere. Rus & Samfunn dekker hele rusfeltet. Rusproblemer reduseres verken til et individuelt helseproblem eller til kontrollspørsmål, men som tema nært forbundet med samfunnsmessige og sosiale forhold.

Rus & Samfunn har vist seg som uavhengig av både politiske interesser, organisasjons- og sektorinteresser. Redaksjonen har vært en base for kritisk journalistikk på rusfeltet. Redaksjonen for Rus & Samfunn har mottatt Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon sin ærespris for dette.

Statistikken over lesere av tidsskriftet peker ikke nedover men følger de samme trender som fagutgivelser flest. I tillegg til lesningen av papirutgaven, ble det i første halvår 2015 lastet ned ca 18 000 artikler fra Rus & samfunn. I samme periode hadde www.rus.no 28 000 besøk, begge tall beskriver en økning.

Det er forståelig at Helsedirektoratet ser etter løsninger for å effektivisere helseforvaltningens utgifter, men vi tror det er en feil prioritering å svekke fagoffentlig debatt og journalistisk fagformidling. Å legge ned bladet vil medføre en uheldig innskrenkning av mediemangfoldet på et svært viktig fagområde og svekke kunnskapsbaseringen av det. Vi ber Helsedirektoratet og tidsskriftets styre finne en løsning som ikke innebærer nedleggelse.

Avsendere av oppropet er:

 

Jørgen Bramness, Forskningsdirektør SERAF
Lars Lien, Leder Nasjonal kompetansetjeneste ROP,
Mina Gerhardsen, Generalsekretær ACTIS
Kirsten Frigstad, Styreleder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Reidun Wilhelmsen, Leder Samarbeidsforum for norske kollektiver
Sverre Martin Nesvåg, Forskningsleder KORFOR
Kari Lossius, Klinikkdirektør Bergensklinikkene
Anlov Mathisen, Styreleder Fønix
Ingeborg Rossow, Forsker SIRUS
Jon Storaas, Leder RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Arild Knutsen, leder FHN
Aino Lundberg, leder A-senteret Bymisjon
Ronny Bjørnestad, leder ProLAR
Marius Sjømæling, leder BAR
Randi Ervik, Fagansv Diakonhjemmets høgskole
Helge Waal, Professor SERAF og nasjonal kompetansetjeneste TSB
Kari Sundby, Gen.sekr LMS
Dag Myhre, Leder LarNETT Norge
Tommy Sjåfjell, A-larm
Rune Sundt, Fossumkollektivet
Torkel Bjørnson-Langen, Daglig leder NORMAL

 

Følgende har støttet oppropet ved å signere på Facebook siden Leve Tidsskriftet Rus & Samfunn:

Adrian Huneide - Aina Breisjøberg Nymoen - Aina Rønningsveen -  Anders Haakenaasen – Andrea Louise - Ane Norum Sand - Anita Myhren - Anita Strand - Anita Økland Bakke – Anja Kristin Solheim Skar - ‪Anja Ulrikke Larsen - ‪Anka Ødegaardshaugen - Anlaug Lia - ‪Ann Kristin Bekkelien Daniloff‪ -  ‪Ann-Heidi Andersson‪ - Anna-Sabina Soggiu - Anne Elisabeth Kolseth - ‪Anne Guri Frang‪ - Anne Loennechen - Anne Malerbakken - Anne Nesheim - Anne-Heidi Berg Bøhn - Anne-Karin Kolstad - Anne-Line Sandnes - Annette Svae - Arild H. Aasen - Arild Mathisen - Arne Iversen - Arne Klyve - Aslak Syse - ‪Aslaug Ervik‪ - Astri Nymark - Atle Nilsen - Ayna Beate Johansen - Aysha Vetti - Barbro Fossum - Bente Eck -  ‪Berge-Andreas Steinsvåg‪ - Birgitte Astor Waardal - ‪Bjørn Riiser‪ - Brede Gaupseth - ‪Brigitte Kristiansen‪ - Britt Kjersti Walle - ‪Børge Erdal‪ - Camilla Lied - ‪Camilla Olsrud‪ - Carl Alexander Kessen Sverdrup - ‪Carl Eliassen - Cathrine Moksness - Cecilie Juell - ‪Cecilie Stenbrenden‪ - ‪Christina Berger‪ - ‪Dag Elling Haug‪ - ‪Dag Sørum‪ - ‪Dagfinn Haarr‪ - Dolores Smith - Edel Ulstein - ‪Edle Ravndal‪ - Edvard Tidemann - Egil Hansen Hopaneng - Eli Gjernes Myhrvold - Elin Mykland - Ellen Østberg - ‪Else Helene Aarsund‪ - ‪Erik Dahlén‪ - Erik Iversen - Erik Torjussen - Espen Walderhaug - ‪Eva Karin Løvaas - Frid Hansen - ‪Frøydis Gammelsæter‪ - Gerd Helene Irgens - Gisle Solberg - Gro Marit Hølmebakk - Gry Merete Monrad Sandberg - Gun-Eva Vikenes - ‪‪Gunn Linda Bentsen‪ - Gunn Marit Berentsen - Gunnar Simonsen Thingnes - Guttorm Brattaker – Haakon Holmberg - Hallgeir Gjerdet - ‪Hanne Odel Bruarøy‪ - Hanne Schwartz - Hanne Winger Pedersen - Hans Olav Fekjær - ‪Hege Kranstad‪ - Hege Wam - Hegeh Hansdatter - Heidi Bjøntegaard - Heidi Hagen - Helene Haavik Hjelbak - Helene Hjønnevåg Sunde - Helge Fisknes -Helge Waal - Henning Pedersen - ‪Henriette Blattmann‪ - Hilde Pape - Hilgunn Olsen - Håkon Løes - ‪Håvard Aaslund‪ - Ida Dandelion - ‪Ida Wam Bøyesen - Idar Rønningen - Imran Bogfjelldal - ‪Inga-Alice Næss Blaha‪ - Ingeborg Skjærvø - ‪Inger Lise Bjerknes - Inger Stene - Inger Synnøve Moan - Inger-Berit Furre Hage - Ingjerd Meen Lorvik -  Ingrid B. Tangen - Ingrid Ellingsen - Ingunn Olea Lund - Ingvild Rønning - Iren Magnussen - Iris Fleten - Ivar Johansen - ‪Jan Bojer Vindheim - Jan Erik Hermansen - Jan Gunnar Skoftedalen - Jan Ivar Ekberg - ‪Jan Tore Daltveit - ‪Jan-Erik Tørres‪ - Jane Dullum - Janne Andresen - Janne Scheffels - ‪Jannicke Knutsdatter Bolsveen‪ - Jarle Eknes - Jeanette Rundgren - Jenny Sandaker - Joachim Gjendem - Jogeir Berg - Johan Prøven - Johanne Longva - John-Kåre Vederhus - Johnny Roger Kristiansen - Jon Terje Hauger - ‪Jorunn Saatvedt Prusik - Jostein Leinum - Kari Gran - Kari Pharo - ‪Karin Waleur‪ ‪- ‪Kenneth Arctander Johansen‪ - Kim Andre Weidemann - Kirsten Dale - Kirsti Vogt Grønås - Kjersti Glosli - Kjetil Kokkim - Knut Birkevold - Kristian Koldsø - ‪Kristin Buvik‪ - Kristin Grut Lia - Kristin Heger - Kristin Klemmetsby Solli - Kristine Linderoth - Kristine Sandhaugen - Kristine Torjussen - Laila Skeimo Løvåsen - ‪Lena Løvik‪ - Lene Madsen Gimnes - Lene Nilsen -Lene-Renate Hanssen - Liese Recke - ‪Lill-Bente Paulsen‪ - Linda Cathrine Solheim - Linda Elise - Linda Fauskanger - ‪Linda Røed‪  -‪Line Tunang-Nybakk‪ - ‪Linn Elisabeth Eliesen‪ - Linn Gjersing - Linn Lere - ‪Lise Hellum- Håkestad‪ - Lise Aasmundstad - Lise Frønsdal - Liv Flesland - Liv Ovedie Hay - Lone Indrebø Lægreid - Magnus Ervik - Maia Mack - Margrethe M. Ofstad - ‪Mari Mossin Christensen‪ - Marianne Astrid Jørgensen - Marianne Bang Hansen - Marianne Fjæreide - ‪Marianne Gjøsæther Litland‪  - ‪Marianne Medby‪ - Marianne Szøke - ‪Marianne Sørgård Krogh‪ - Marie Moe Lysaker - Marie Skjervheim - Marie-Laure Legouy - Marie-Laure Legouy - Marit Edland-Gryt - ‪Marit Flo‪ - Marit Hallen - Marit Røyeng Rasten - ‪Marit Signe Fjæreide‪ - Marita Ødegård - Marta Bjørke - Marte Derås - Marte Yri Evensen - Mathilde Junge - May Anita Belseth - May-Lin Gudmundsen - ‪Merete Nymark-Karlsen‪ - Mette Sundt Gundersen - ‪Mia Vold‪ - Mona Husum - Mona Larsen - Monica Berg - Monica Bjermeland -  - Monica Slettvåg Nordmo - ‪Morten Sortodden‪ - ‪Morten Søreng‪ - Natalia Pasternak Enge - Nikolai Thoresen Fjeld - Nils Harkestad - Nils Johan Ervik - Nils-Ottar Gjerde - Nina Faye Fjeldberg - Nina Vikor - Noralf J. Rød - Odd Hordvin - Olav Sanness Vika - Ole Magnus Kinapel - Ole Martin Andersen - Ottar Ness - ‪Per Frode Bråten‪ - Pål Berger - Pål Fylling Helland - Pål Kristian Molin - Ragna Cecilie Lundgaard - Ragnar Moan - ‪Randi Vinnem - Hellesnes‪ - Raymond Tollefsen - Reidunn Evjen - Reidunn Wilhelmsen - ‪Renate Ariana Hansen‪ - Rita Nilsen - Rita Rødseth - Runa Frydenlund - Rune Hafstad - Rune Sundt - Ruth Søderstrøm - Sandra Davidsen - Sidsel Skotland - Sigrid Fardal Nes - Silje Kjørmo Wilhelmsen - Silvia Alpers - Simon Osen - Siri Getz Sollie - ‪Siri Rygh‪ - Solfrid Stokkenes Syversen - ‪Solgunn Hesseberg‪ - ‪Solveig Mageland‪ - Solveig Stranden - Sonja Mellingen - Stein Hoftvedt - Stein Olav Ringen - ‪Stine Kristiansen‪ - Stine Mejlo - Stine Westrum - Sturla Haugsgjerd - Sunnev Gran - Svein Aandalen - Svein Nilseng  - Sverre Jørgensen - ‪Synne Dah - Synne Hall Arnøy - ‪Synnøve Eng Vangen - Terje Wold - Thomas Kjøsnes - Thorleif Rude Bjørke - Tina Skogstad - ‪Tobbi Kvaale‪ - Tommy Andre Dahle - ‪Tommy Husebye‪ - Tone Holte - ‪Tone Wiker‪ - Tone Øiern - Tone-Britt Osberg - ‪Tor Kristian Eriksen‪ - Tore Martin Helgesen - ‪Torhild Martha Edvardsen Rostøl‪  - ‪Toril Kalsås‪ - Torill Aatangen - ‪Torkil Myhre‪ - Torkjell Olsen - Tove Bring Solum - Tove Buseth - Tove Ottestad - Trond Henriksen - Trude Larsen - Trude Rød - Truls Ruud Storsveen - Vanessa Vip - ‪Vibecke Wallin Bjørnestad‪ - ‪Vigdis Seljåsen Lie‪ - Wanja Knoph - Yatep Forskning - Yonne Tangelder - Zhanna Gaulen – Øivind Sæther - Ørjan Sveen - ‪Øystein Benjaminson‪ - Øyunn Granerud -  Øyvind Jensen - Øyvind Kalsås - Åse Laaveg Mjell - Åshild Johanne Grande