For å delta må en melde seg på innen fristen 4. januar og det kan leveres skriftlig innspill til komiteen innen 7.januar. Påmelding skjer på stortinget.no.

Fagrådet er glad for at det fremdeles er stor politisk interesse for rusfeltet og ønske om å bedre tjenestene. Under kan dere se hva forslagene innebærer.

Fagrådet vil levere høringsinnspill og delta i høringen. Vi inviterer alle medlemmer til å ta kontakt om de har meninger om forslagene eller  gi innspill til hva Fagrådet bør vektlegge i vårt svar.

Representantforslaget fra Senterpartiets helsepolitikere fremmer krav om en  kraftfull styrking av innsatsen overfor personer med alvorlige rus- og psykisk lidelser (ROP) - og tar utgangspunkt i svakheter og glippsoner knyttet til tvang, boliger, overdose, ansvarsfordeling og varslingssystemer. 

Representantsforslaget fra Arbeiderpartiets helsepolitikere handler om at rusavhengige fortjener bedre behandling - og tar utgangspunkt i svakheter og glippsoner knyttet til balnt annet oppfølging etter behandling, boliger, LAR, somatiske behandlingsbehov og rusreformen.