Nå har RVTS Øst laget en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi. Materialet kan også brukes til opplæring. 

I forbindelse med koronaspredningen i Norge revideres psykososialberedskap.no. Nettressursen er en verktøykasse for alle som jobber med oppfølging av kriser og katastrofer.

Personell i kriseteam, helsepersonell og frivillige gjør en avgjørende innsats for å ivareta personer som er rammet eller direkte påvirket av koronaviruset. Det er viktig at hjelperne ivaretar seg selv og hverandre.

God kriseledelse vil ha avgjørende betydning for å redusere skade og negative psykologiske senvirkninger.

Hjelperne i en pandemisituasjon arbeider i stor usikkerhet, med overhengende fare for egen smitte. De vil også ofte være vitne til mye lidelse, angst og sykdom hos smittede personer. I møte med mange rammede kan slike belastninger i sum bli store. Å kjenne godt til egen sårbarhet og egne reaksjonsmønstre gjør det enklere å mestre situasjonen når det «drar seg til» følelsesmessig.

Les alle tipsene knyttet til forebyggende tiltak, undervisningsmateriell, krisereaksjoner og ivaretakelse ved å klikke her