Fagrådet har som mål å være den viktigste formidleren av hva som foregår på rusfeltet gjennom å orientere om og kommentere ulike saker i rusfeltet. Det skjer under Nytt fra Fagrådet. Vi formidler også hva som skjer i rusfeltet gjennom Klipp fra Rusfeltet. Her tar vi imot tips om avissaker, artikler og lignende som vi ikke klarer å fange opp.

Det meste er som det var før, men vi minner om noen viktige medlemsfordeler. Medlemsvirksomhetenes mulighet til å annonsere ledige stillinger og kurs på siden gratis.  Hver måned har siden mellom 10 000 - 13 000 treff noe som gjør den til den meste besøkte siden på rusfeltet.