dne Pharma er en av Fagrådets 146 medlemsorganisasjoner og for få dager siden fikk sekretariatet mulighet til å besøke bedriftens produksjonslokaler. 

Streng kontroll

Det var en eksotisk opplevelse for oss  i sekretariatet å få på steriliserte klær, hårnett og skoovertrekk før vi fikk omvisning i fabrikken. 

Produksjonen går i faser på 3-4 dager før alt må renses og byttes over til produksjon av et annet legemiddel. Metadon var på timeplanen da vi var på besøk og vi fikk se hvordan hundrevis av flasker beveget seg gjennom maskiner der de ble kontrollert, fyllt opp, skrudd igjen, kontrollert og pakket.  

Totalinntrykket etter å ha trålet oss gjennom sluser, laboratorier, lagerhaller, produksjonsrom og kontrollposter, er at legemiddelproduksjon er kompleks og gjennomkontrollert.

Det er ingen rom for menneskelige feil og heller ikke tekniske feil. Alt blir sjekket flere ganger med ulike rutiner, ned til hver minste kork og pappeske.

"Det grønne egget"

Ventizolve er et av flere produkter dne Pharma produserer sammen med sitt datterselskap Pharma Productions. Ventizolve er nesesprayen med nalokson som mange bare omtaler som "det grønne egget" ut fra emballasjen. 

Ventizolve er et gjennombrudd i overdoseforebygging. På mange måter er det et ideelt legemiddel. Det utgjør ingen fare i "feil hender", men kan redde livet til hen som har tatt overdose med opioider. Det er enkelt å bruke og kan rett og slett sammenlignes med en hvilken som helst nesespray.

Vi jobber med å snu tankegangen om nalokson. Om noen år håper vi det er en selvfølge at legen vurderer nalokson hver gang hen skriver ut sterke opioider. De siste årene har det vært flest overdosedødsfall i gruppen sterke smertestillende legemidler som morfin, kodein og oksykodon. Stigmaet ville blitt mindre om forskrivningen av nalokson fikk en mer naturlig plass - samtidig ville informasjonen om overdosefare komme naturlig inn i alle legekonsultasjoner. 
Bibbi Paust

Tilgangen på Nalokson er bedre enn for få år siden og mange lavterskeltiltak, ambulanser og patruljerende politi har legemiddelet tilgjengelig. Målet er likevel at mange flere skal ha det for hånden. 

I løpet av ti år har antallet innbyggere som bruker sterke opioidholdige legemidler over tid (mer enn 12 måneder) økt fra 10 000 til 60 000 i Norge. Totalt er det ca 600 000 nordmenn som bruker opioider per år, men det er de 60 000 en er spesielt bekymret for. Opioider er med andre ord mye mer enn heroin og sprøyter.

Med høye overdosetall i mente, er det lett å se potensialet i en motgift som nalokson. Kanskje burde både vektere, politi, hjemmesykepleie, kommunale rusteam, LAR-sentra, akutte sykehusenheter, familie og venner ha tilgang på grønne egg?  

For pårørende er Ventizolve per i dag en kostnad. En forskrift hindrer dem i å få resept uten at familiemedlemmet som bruker opioider er med til fastlegen. 

 

Vi takker for gjestfrihet og en lærerik omvisning.