For Fagrådet er det viktig med et mangfold av organisasjoner/virksomheter som har oppgaver på ulike arenaer og bringer ulik kunnskap inn. På årsmøtet i november legger styret i Fagrådet frem en ny strategisk plan hvor det foreslås en ny visjon - Et samlet rusfelt. Behov for, og betydningen av, et samlet rusfelt kan ikke understrekes tydelig nok i en tid hvor feltet skal videreutvikles og forsterkes.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin er nyetablert fra 1.1.2014 etter at rusarbeidet i Midt-Norge ble restrukturert. Klinikken er knyttet til St.Olavs hospital og ligger lokalisert i Klostergata der resten av klinikkene ved St. Olav er. Klinikken har to døgnavdelinger og en allmenruspoliklinikk. Klinikken het tidligere Trondheimsklinikken og var en del av Rusbehandling Midt Norge HF. Leder er klinikkdirektør Kristin Smedsrud. Det er en stor klinikk og har ca 200 ansatte.

Landsforeningen mot Stoffmisbruk avd Bergen er en pårørendeorganisasjon i Bergen som baserer alt sitt arbeidet på frivillighet. Det er ingen ansatte i organisasjonen.Pårørende av rusavhengige har en rekke utfordringer i sine liv, og noen av LMS oppgaver er å bistå med hjelp, råd og innsikt for mennesker som er i denne situasjonen. Bergen lokallag er også vertskap for Natteravnene i Bergen. Leder for LMS avdeling Bergen er Inga Alice Næss Blaha.

Vi ønsker LMS Bergen lokallag og Klinikk for rus og avhengighetsmedisin St. Olavs hospital velkommen i Fagrådet og ser frem til et godt samarbeid.