Boka er først og fremst ment som lærebok i den nye legespesialiteten Rus- og avhengighetsmedisin. Men boka vil også være til glede for alle andre som arbeider i rusfeltet. Under lanseringen tok begge forfatterne tak i ulike myter og fakta innenfor rusfeltet. Waal la spesielt vekt på at det stilles andre krav til ruspasienter enn til andre pasienter i behandling. Helge Waal fikk allerede i 2003 Fagrådets pris for Godt rusfaglig arbeid.

Under lanseringen var det innlegg fra ulike fagpersoner i rusfeltet. Fagrådets styreleder, Kirsten Frigstad, tok i sitt innlegg for seg mangelfull satsning på behandling av hepatitt C, - og diskusjonen om avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotiske stoffer. Hun påpekte hvordan dagens stigmatisering og kriminalisering hindrer mange rusavhengige i å oppnå reelle pasientrettigheter.

Guri Spilhaug, leder i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin la vekt på at det fremdeles er alkohol som gir flest skader og er den største helseutfordringen. Jørg Mørland fremhevet at det i stor grad er dosen og bruksmønsteret som er avgjørende for om et rusmiddel er farlig eller ikke.

Fagrådet gratulerer forfatterne, Jørg Mørland og Helge Waal, med en flott og etterlengtet bok innenfor rus- og avhengighetsmedisin.