Først og fremst peker ESPAD-rapporten på at ungdom røyker mindre og drikker mindre alkohol enn tidligere. Parallelt beskriver den stor bekymring for utfordringene knyttet til nye syntetiske rusmidler og ny type "avhengighetsatferd". Generell bruk av illegale rusmidler holder seg stabil etter mange år med sterk økning, men ESPAD understreker at selv om den er stabil fortsetter den på et høyt nivå.

Rapporten som er publisert i samarbeid med EU drugs agency (EMCDDA), er basert på en undersøkelse fra 2015 i 35 europeiske land. Dette er den sjette datainnsamlingen gjennomført av ESPAD siden 1995 og gjennomføres hvert fjerde år.

ESPAD-rapporten 2015 gir informasjon om elevenes erfaringer og oppfatninger om en bredde av substanser; tobakk, alkohol, illegale rusmidler, sniffestoffer, legemidler, og nye psykoaktive substanser/ syntetiske rusmidler. Rapporten gir særlig stor oppmerksomhet til noen kategorier som tidligere ikke er dokumentert. ESPAD har for første gang spurt elevene om  syntetiske rusmidler, bruk av internett, nettspill og gambling på nett. ESPAD beskriver hvordan bruk av nettet generelt, og nettspill og gaming spesielt gir avhengighetsatferd blant elever, og understreker at dette gir grunn til offentlig bekymring.

Nedgangen i bruk av alkohol er tydelig, men ESPAD beskriver fortsatt stor bekymring knyttet til episodisk "heavy-drinking". Forekomsten av denne type drikkeepisoder har holdt seg stabil i alle de 20 årene ESPAD har gjort undersøkelser. Enkelte land har en nedgang fra 2011 til 2015, men hver tredje student rapporterer om episodisk "heavy drinking" siste måned i 2015-undersøkelsen. 78% av studentene rapporterer enkel tilgang til alkohol.

Bruken av illegale rusmidler har vært stabil siden 2003, men er på et høyt nivå skriver ESPAD. I gjennomsnitt rapporterer 18 % av elevene å ha brukt illegale rusmidler minst en gang i livet, men variasjonen var stor mellom landene (6%–37%). Det mest brukte illegale rusmiddelet er cannabis. I gjennomsnitt rapporterer 16% av elevene at de har brukt cannabis minst en gang i livet (variasjon mellom landene: 4%–37%). I gjennomsnitt har 7% av elevene brukt cannabis siste 30 dager (variasjon mellom landene: 1%–17%).

Når det gjelder psykoaktive stoffer/ syntetiske rusmidler forteller rapporten at 4% av elevene har erfaring med dette (variasjon mellom landene: 1%–10%). 3% av elevene oppga å ha brukt psykoaktive stoffer siste året (variasjon mellom landene: 1%–8%). I gjennomsnitt viser rapporten at syntetiske rusmidler er mer vanlig blant elevene enn amfetamin, ecstasy, kokain og LSD.

Les hele rapporten her...