Utvalget av kandidater viser bredden av det viktige og gode arbeidet som er blitt gjort og gjøres på ulike steder i landet hver eneste dag.

Nytt av året er at de nominerte offentliggjøres her, men at prisvinneren offentliggjøres først under festmiddagen på Nasjonal Rusfagkonferanse 22-23 september i Oslo. I tillegg til en hyllest fra et samlet rusfelt under middagen, heder og ære, er prisen et flott kunstverk.

De nominerte er:

FIRE - foreningen ett skritt videre. FIRE - Foreningen Ett skritt videre er en ideell organisasjon som gir et sosialt og sportslig tilbud til folk som ønsker et trygt, rusfritt miljø.  Foreningen Ett skritt videre har fire kjerneverdier: Toleranse - Ærlighet - Mestring - Glede. FIRE holder til i Trondheim

Overlege Olav Dalgaard Akershus universitetssyehus. Dalgaard er i første rekke nominert for sitt arbeid med Hepatitt C og innføring av ny behandlingsmetode.  Hep C er endemisk blant rusavhengige i Norge. En av tre utvikler cirrhose innen femti års alderen. Leversykdom er viktigste dødsårsak blant aldrende rusavhengige med hep C. Hep C kan nå effektivt behandles hos >90% med en tablettkur på 6-12 uker uten særlige bivirkninger. Epidemien kan kureres innen 15 år hvis vi behandler opp mot 800 rusavhengige per år.

Overlege Egil Nordlie Borgestadklinikken. Nordlie har arbeidet ved Borgestadklinikken siden 1978. Han har arbeidet klinisk og vært med å utvikle en rekke ulike behandlingstilbud ved klinikken. Han har utgitt en rekke artikler om pårørendes helse, gravide rusavhengige og deres barn innlagt både på tvang og frivillig grunnlag, og om medikamentavhengige. Nordlie var også tidlig ute med å bruke musikk i terapeutisk hensikt, noe som falt lettere for han enn for mange andre siden han er en meget dyktig konsertpianist.

Frelsesarmeens gatefotball ble etablert i Oslo i 2005 og har over tid vokst til å inkludere lag i Oslo, Tønsberg, Kongsvinger, Trondheim, Stavanger, Sandnes og Bergen. Det er også andre lag i regi av andre organisasjoner, kommuner og idrettslag i blant annet Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Tromsø, Stabæk og Asker. Målet for gatefotballen er å skape positiv vekst i spilleres liv gjennom fysisk aktivitet, sosiale samlinger og rusfrie arrangement. Gatefotballen har vist seg over tid å være en positiv kraft i spilleres liv. Regionleder Frode Woldsund er en av initiativtakerne og drivkraft i gatefotballen.Rapporten "Mer enn bare fotball" (Sayed 2012) og masteroppgaven til Stine Thorsrud Willard (2015) har begge dokumentert gode effekter.  Fra Willards masteroppgave "Gatefotball bidrar til å redusere gapet mellom mennesker med rusavhengighet og samfunnet ved at spillere får tilgang til sosialt nettverk, utvikler seg som sosiale vesen, får tillit til andre mennesker og opplever å bli godkjent som samfunnsmedlemmer." Sayed skriver "Gatefotballen oppleves av mange spiller som en utradisjonell form for behandling av rus og psykiske lidelser, spesielt som en effektiv form for ettervern."

Lege Gabrielle Welle-Strand har arbeidet i mange år som lege for personer med rusmiddelmisbruk; i Uteseksjonen i Oslo, ved Akuttinstitusjonen på Ullevål sykehus og i legemiddelassistert Rehabilitering (LAR) i Oslo. De siste 8 årene har hun arbeidet i Helsedirektoratet. I mange år har hun forsket på kvinner som blir gravide og får barn mens de er i LAR og hvordan det går med barna og familiene. Hun er knyttet til SERAF gjennom forskningen sin og arbeider med en doktorgrad. Welle-Strand er og har vært sentral i arbeidet med å utvikle legespesialiteten innenfor rus- og avhengighetsmedisin, både som pådriver og senere i gjennomføring av regelverk for spesialiteten.

Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune. Helse- og overdoseteamet i Trondheim har vakt nasjonal oppmerksomhet med sin arbeidsmetodikk i forebygging og oppfølging av overdoser i Trondheim. Teamet ble etablert i 2001. Teamet består av helsepersonell og har tett kontakt med rusmiljøet og ikke minst med andre aktører som omgår rusavhengige i Trondheim. I tillegg til arbeidet med overdoser jobber de som oppsøkende feltpleie slik at de gir vaksiner, blodprøver, sårstell og sårskift. Look til Trondheim har det blitt sagt mer enn en gang, blant annet i St meld 30 Se meg!