- Kjenner du til spennende forskning, interessante tema eller engasjerte mennesker du tenker at flere bør vite om?  Ikke nøl med å ta kontakt.

- Skal Rus & Samfunn bli et magasin som er relevant for flere, trenger jeg mange tips fra dere som kjenner rusfeltet, sier Berit Simenstad.

Hun tar også svært gjerne imot meningsytringer, som kan publiseres som kronikker. Simenstad ser gjerne at Rus & Samfunn kan spille en større rolle som en arena for debatt om de mange problemstillinger på rusfeltet.

- Jeg vil også oppfordre fagfolk til å tenke at de kan nå flere med sin kunnskap om de får publisert en fagartikkel hos oss. Her snakker vi ikke om en omfattende «avhandling». Holder du et foredrag eller forbereder et innlegg på et seminar? Tenk over om ditt tema kan egne seg som en fagartikkel. Vi kan distribuere sakene via vår Facebook-side, og du kan derfor nå utover din vanlige krets om du sender inn til Rus & Samfunn, oppfordrer Berit Simenstad.

 

TA KONTAKT:

Mail: berit.simenstad@rus.no

Telefon: 975 26 064

Kontakt via Facebook-siden vår: https://www.facebook.com/rusogavhengighet/