Som avslutningsforedrag på høstens rusfagkonferanse vil dr. Psychol/ psykologspesialist Dag Ø. Nordanger snakke om nettopp traumer og rus. Hans videoer om traumekunnskap er vist tusenvis av ganger via YouTube. Nordanger viser med enkle figurer hvordan det han kaller "toleransevinduet" blir smalere når mennesker opplever traumatiserende hendelser og hvordan hjernen kan organisere seg og bygge seg opp rundt fare.  Når traumatiserte mennesker utsettes for nytt stress aktiveres "faresystemet", og selv om de er i nye trygge omgivelser vil de ofte fortsette å fungere som om de var i fare og feiltolke situasjoner.

Det er dokumentert høy forekomst av rusproblemer blant personer som har opplevd tidlige og repeterte belastninger. Dette gjelder særlig den type traumer som innebærer fundamentale brudd på tillit til tilknytningspersoner; fysisk vold, overgrep eller vitneerfaringer. Dette kan føre til reguleringsvansker og en kognitiv, følelsesmessig og sosial sårbarhet for å ruse seg.

Rusen fyller gjerne en funksjon der den kompenserer, regulerer, demper eller styrker behov og/eller følelser. Rusens konsekvenser vil i tillegg gjerne gjøre den rusavhengige mer utsatt for nye traumer og tilleggsproblemer.

Nordanger jobber som forsker ved RKBU Vest (regionalt kunnskapssenter for barn og unge) med deltidsstilling ved RVTS Vest (ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging). De senere årene har han i hovedsak arbeidet med forskning og fagutvikling knyttet til forståelse og støtte av komplekst traumatiserte barn.