Den første konferansen finner sted på Gardermoen 16. og 17. februar 2022 med overskriften «Ingenting om oss uten oss - Menneskerettigheter, medborgerskap og
demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus».

Konferansen har tre undertema: 

Tema 1: Sosial ulikhet/stigma/fattigdom
Tema 2: Utdanning/arbeid/aktivitet
Tema 3: Menneskerettigheter og praksiser i psykiske helse- og rusfeltet

Fagrådet er en av 17 samarbeidspartnerne som står bak konferansen, i tillegg til hovedarrangørene KBT, NAPHA, Sagatun Brukerstyrt senter, Bikuben, ROM, Erfaringssentrum og Vårres. Konferansen er støttet av Helsedirektoratet.  

Målet med konferansen er å bidra til styrket medvirkning, tydelig vektlegging av
menneskerettigheter, medborgerskap og medbestemmelse samt økt forståelse for sosial og personlig recovery innen psykisk helse og rus.

Klikk her for å lese mer om påmelding og praktisk informasjon

Call for abstract

Det er en åpen invitasjon til å sende inn bidrag til konferansen. Målet er en levende konferanse og vi inviterer til å sende inn et abstrakt/en kort beskrivelse av noe dere ønsker å presentere på konferansen innenfor ett av de tre hovedtemaene. 

En ønsker alle mulige forslag, og bare fantasien setter grenser for formatet: Film, musikk, stand up, lyntale, appell og recovery art kan være eksempler.

Frist for innsending er 1.november
Forslagene sendes til abstract@kbtkompetanse.no
Klikk her for mer informasjon om abstracts 

Et digitalt oppvarmingsseminar 15. oktober

Som en forsmak arrangerer Tidsskrift for psykisk helsearbeid og arrangørene bak konferansen, Ingenting om oss uten oss, et gratis seminar om menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus. Klikk her for program og påmelding.