Se for deg et middels stort passasjerfly eller to fullstappede leddbusser. Det tilsvarer antallet mennesker som dør av narkotikaoverdoser hvert år i Norge. Det utgjør i snitt fem mennesker hver uke. Bare i Norge.

31. august er den internasjonale overdosedagen.

– For å kunne redde flere, må vi minnes dem som ikke lenger er blant oss.
Vidar Hårvik, daglig leder i brukerorganisasjonen MARBORG og styremedlem i Fagrådet

 

"International Overdose Awareness Day" ble første gang arrangert i Australia i 2001. Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) arrangerte den første markeringen i Norge i 2013, foran Stortinget. På seks år har omfanget av markeringer økt kraftig og i år er det nær 40 markeringer rundt om i landet, skriver FHN på sin Facebookside. Markeringene er et resultat av godt samarbeid mellom kommuner og organisasjoner på rusfeltet.

Norge på tredjeplass i Europa
I følge en oversikt fra Det europeiske overvåkingsenteret for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) ligger Norge på pallplass i Europa når det gjelder antall overdoser, med bare Estland og Sverige foran oss.

Overdosedødsfall er et samfunnsproblem både i Norge og i resten av verden. Både rusproblemer og overdoser kan være vanskelig å snakke om. Ved å stå samlet på denne type markeringer kan vi endre stigma og skam.

På verdens overdosedag skal vi minnes de vi har mistet, men også øke bevisstheten om hvordan vi forebygger overdoser! Dagen skal motivere til videre innsats, - for hver overdose som fører til at noen dør, er én for mye.

Overdoser rammer i alle samfunnslag. Det angår oss alle; som offer, som pårørende, som hjelpeapparat eller som medmennesker som potensielt kan redde liv.

Klikk her og les mer om markeringene på Verdens Overdosedag sin Facebook-side