Det er økning både innenfor døgnopphold og poliklinikk. Innenfor poliklinikk er det en kraftig økning men det skyldes i stor grad at Helse Bergen HF har overtatt LAR utdelingen fra Bergen kommune og har i den sammenheng gjort LAR sentrene til poliklinikker som utløser refusjon. Dette planlegges også andre steder i landet melder Helsedirektoratet. Det vil sannsynligvis at økningen innenfor poliklinikk vil øke mer.

 

Det er gledelig at flere får hjelp slik aktivitetsdataene viser. Disse dataene sier imidlertid ikke noe om kvalitet og lengde på behandlingen. SAMDATAs tall viser at så mye som 40% trenger ny innleggelse innen ett år etter utskriving. Det er flere forklaringer men de tre åpenbare er at behandlingstiden er for kort i forhold til pasientens behov, kvaliteten på behandlingen ikke er god nok eller at hjelpen etter behandling ikke er tilstrekkelig.