Motgiftene deles primært ut til brukere slik at de kan hjelpe andre som tar en overdose. Andre som omgås rusavhengige kan også få motgiften. De offisielle tallene for overdosedødsfall for 2015 foreligger ikke men Bergen melder om reduksjon i antall dødsfall. Årsakene til det er neppe Nalokson alene, men det er grunn til å tro at Nalokson har bidratt.

På verdens overdosedag, 31.august, ble det kjent at 5 nye byer blir med i prøveprosjektet. Det er Stavanger, Sandnes, Drammen, Asker og Trondheim. I løpet av 2017 inkluderes også Fredrikstad, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Arendal og Tromsø i prosjektet.

Utdeling av nalokson nesespray og opplæring i bruk samt faresignaler for overdose foregår gjennom tett kommunalt samarbeid i etablerte lavterskel- eller behandlingsenheter for personer med avhengighetsproblematikk. Mer enn 600 ansatte i Oslo og Bergen er kurset i når, hvorfor og hvordan Nalokson skal deles ut til brukerne.

Les mer på Serafs hjemmeside her...

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider her..