Konferansen inneholdt en rekke sterke innledere, men også to teater/stand-up forestillinger av henholdsvis Erlend Osnes og Morten Joachim. Morten Joachim i regi av Riksteatret med sin personlige historie som pårørende - i forestillingen "Fire begravelser og ett bryllup". Erlend Osnes, kjent fra NRK P3, med tilsvarende tematikk, men ikledd et humoristisk stand-up konsept som høstet gapskratt og stående applaus. For en kunst - å mestre forvandlingen av de mest bisarre livshendelser til spissformulerte historier på en scene, - som igjen gir grunnlag for publikum til å reflektere over både egne verdier, uvaner og avgjørelser!

Konferansen inneholdt også de politiske linjene ved statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementets Frode G. Hestnes. Hestnes har jobbet i Antidoping Norge siden 2007, og tok permisjon da han ble utnevnt til statssekretær i januar i år.

Hestnes var engasjert i sitt innlegg og understreket det han mener er et "enormt spenn i rusfeltet". Han trakk linjene til FNs arbeid for rusavhengige: "I verden handler det om vi skal ta livet av rusavhengige eller ikke,
her i Norge diskuterer vi straff eller behandling". - Alle politiske partier vil denne våren ta stilling til hvilken ruspolitikk de mener Norge bør ha, fortsatte Hestnes og avsluttet med en tydelig oppfordring: Nå er det rusfeltets mulighet til å løfte seg fram!