– Det er motiverende å være med på å utrydde et virus, sa ansatte ved klinikken til Ekko, NRK P2, denne uka.

Krevende å finne folk som er smittet
250 personer har til nå fått behandling med de nye medisinene på Hepatitt C-klinikken. De ansatte tar i bruk kreative metoder for å finne og å følge opp folk som lever ustabile og krevende liv.

-Vi startet med drop in, men utvidet raskt tilbudet til å bli oppsøkende. Alle kan nå få gratis behandling, sa lege ved Hepatitt C klinikken Kjersti Ulstein til NRK. -Det vanskeligste er å finne alle som er smittet.

Det er stor forskjell på folk med rusavhengighet. Noen er i jobb og har leilighet, mens andre bor i parkeringshus og sliter med stor grad av psykisk og somatisk uhelse. Ettersom en ikke blir immun etter behandling må vi stadig tenke forebygging, sa Ulstein. Særlig ved å:
1. redusere antall sprøytebrukere gjennom legemiddelassistert rehabilitering
2. bidra til tryggere sprøytebruk, med gratis sprøyteutstyr i alle kommuner
3. redusere smittepress i en gruppe

Menneskene klinikken oftest møter er menn i førtiårene. “Per” 50 år forteller til NRK om tretti års rusmisbruk der  han først og fremst advarer mot brukte kokekar som en bakteriebombe og stor smittekilde for hepatitt C. Når en lager heroin så koker en opp heroin sammen med syre i en skje eller lite kokekar. Ofte blir kokekarene brukt flere ganger og delt mellom flere. – Det holder ikke bare med rene sprøyter, sa Per, rene kokekar er like viktig.

Virkelig på god vei
Hilde Kløvstad ved Folkehelseinstituttet fortalte NRK om gode tall på at smitten går ned. – Vi er virkelig på god vei, sa hun. – Og dersom du noen gang i løpet av livet har brukt sprøyter så oppsøk fastlegen, oppfordret hun. Stigma kan lett hindre folk i å oppsøke lege.

Nå er muligheten til å motta trygg, effektiv og gratis behandling.

Regjeringen lanserte høsten 2018 en nasjonal strategi mot hepatitter, med mål om å redusere forekomsten av hepatitt C med nitti prosent i hele landet innen 2023. Fra 1. februar 2019 fikk alle personer smittet av hepatitt C, anledning til å få behandling. Tidligere har mange blitt avvist på grunn av høye medisinpriser. En nasjonal handlingsplan skal sikre at målet om å utrydde viruset blir nådd. 

Toppe ønsker at innsatte skal få tilbud om å bli testet
Kjersti Toppe (SP) fikk tydelig æren for å ha satt Hepatitt C på dagsorden av NRK, som understreket at det ikke er hver dag en fremmer forslag i Stortinget om å utrydde en sykdom.

– Det er en reell mulighet for at vi kan klare det, sa Toppe. -Her kan vi faktisk utrydde og det handler om mange mennesker. Hun fortalte at hun ble engasjert og provosert over at behandling tidligere ikke kom igang før leverskaden var et faktum. – Samfunnet hadde aldri godtatt dette ellers, om det hadde handlet om en gruppe med høyere status. Dette var veldig urettferdig, sa Toppe.

Hun pekte også på at Verdens helseorganisasjon (WHO) parallelt gikk ut, og sa at det var mulig å utrydde hepatitt C. – Andre land var kommet lengre enn oss og hadde satt seg konkrete mål om utrydde, understreket Toppe.

Framover handler det imidlertid ikke bare om medisin, men om å finne alle dem som er smittet – for å forebygge smittespredning. – Vi vet at det er en del risikogrupper – som eksempelvis innsatte i fengsler – der en kunne jobbet mye mer oppsøkende for å eliminere sykdommen, avsluttet Toppe.