Molde behandlingssenter, tidligere Veksthuset i Molde, har beholdt sin forankring som et terapeutisk samfunn, men har justert mange av de opprinnelige reglene og er i dag åpent for blant annet medikamentell behandling som LAR og Ritalin.

Nesten 60 år har gått siden psykiater Herluf Thomstad (1905 – 2000) grunnla det første terapeutiske samfunn ved Psykiatrisk avdeling for kvinner, Ullevål universitetssykehus i 1959. Det terapeutiske fellesskapet brøt den gangen med mange sykehustradisjoner. Legene kastet de hvite frakker sine og sykepleierne sløyfet uniformene. Legevisitten ble erstattet av fellesmøter om morgenen. Alle virksomheter fikk veiledning av erfarne terapeuter. Individual-, gruppe- og miljøbehandlingen ble koordinert slik at pasientene ikke skulle bli forvirret av ulike syn på behandlingen. Pasientene ble stimulert til å ta del i hverdagens aktiviteter. De tok imot nye pasienter og overtok etter hvert også ledelsen av fellesmøtet og andre oppgaver.

Fagrådet fikk møte Inge, en av beboerne ved Molde Behandlingssenter, som viste oss rundt og fortalte fra sitt 6-måneders lange behandlingsopphold. Han beskrev hvordan denne terapiformen hadde vært svært nyttig for ham og at han gradvis hadde lært å ta mer ansvar for både egne og andres behov.

Samlet sett inneholder Molde Behandlingssenter et bredt spekter av tilbud; dagbehandling, poliklinisk behandling, legemiddelassistert behandling (LAR), Raskere Tilbake og døgnbehandling. Behandlingssenteret yter også tjenester utenfor egen avdeling, bl.a. inn mot arbeidsliv, fengsel, psykisk helsevern, kommunale tjenester og somatiske sykehus.

Sentralt i behandlingstilbudet står fellesskapet med mestring, relasjoner, aktivitet, sosialt nettverk, familie og pårørende, kulturtilbud og friluftsliv. Fellesskapet som metode er i fokus der en sammen med andre i tilsvarende situasjon skaper de beste forutsetningene for å bli rusfri.

Molde behandlingssenter er et offentlig behandlingstilbud og en del av Helse Møre og Romsdal HF.

Fagrådet takker Molde Behandlingssenter for lærerike dager!