Mer innovasjon i boligplanleggingen?
Etter innledning fra forsker Evelyn Dyb åpnet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) debatten med å understreke at dette er en viktig debatt og at bolig er grunnleggende viktig for å kunne løse alle andre problemer. Hun understreket viktigheten av mer innovasjon i boligplanlegging som for eksempel i større grad å samarbeide med private utbyggere. Hauglie viste også til endringer i regelverket for bostøtte, nå kan personer som bor i private utleieboliger og i kollektiv søke bostøtte.  -Sammensatte utfordringer krever fleksible løsninger, sa Hauglie.

Geir Lippestad viste til de 916 registrerte bostedsløse i Oslo i 2016 som er en nedgang på 31% siden forrige registrering i 2012. Men fremdeles er det 916 bostedsløse enkeltmennesker som vi må hjelpe. - Målet er å bli flinkere på mindre boliger og mer spredning av bosetting slik at vi unngår opphopning av sosiale problemer i store bygårder og blokker. Det er avsatt 800 millioner til kjøp av nye boliger og 50 millioner til bo-oppfølging sa Lippestad. De som trenger hjelp for å beholde leiligheten må få det.

Flere rettigheter til folk med arbeidsavklaringspenger!?
Siv Løvland, som selv har erfaring med å være bostedsløs, beskrev maktesløsheten og redselen, misunnelsen og lengselen som hun hadde da hun var hjemløs. Hun understreket at ikke alle trenger, eller skal bo alene, - folk har ulike behov. Hun beskrev hvordan avtalen med Boligbygg (med sine 30 000 utleieenheter i Oslo) er bra, men også problematisk. Mange klarer ikke å prioritere penger til husleie og blir kastet ut. Videre beskrev hun at løsningen med midlertidige boliger som hybelhus, institusjoner og kollektiv også er problematisk og gir gjemte tall. - Mange mistrives der de bor, men har ingen alternativer. - Dere må gjøre en endring slik at de som får arbeidsavklaringspenger har de samme rettigheter som de med uføretrygd. Nå har ofte folk i rehabilitering ingen rettigheter og må ty til dårlige boløsninger, sa Siv Løvland til de to politikerne.

Siv Løvland ba også politikerne være varsomme med å sette sårbare grupper opp mot hverandre. Flere steder i Oslo blir fattige rusavhengige avvist til fordel for flyktninger. Begge målgrupper trenger hjelp, men systemet i dag skaper unødvendig rasisme påpekte hun.

Geir Lippestad sa at målet er en varm og inkluderende by. Han viste til Tøyen der store bygårder med mye naboproblematikk tidligere, nå har snudd til et godt nabolag med gode avtaler om mer ressurser til oppfølging og hjelp.

Er lavere husleie en del av løsningen?
Evelyn Dyb understreket at høye boligpriser er det største problemet for målgruppa og Siv Løvland repliserte med at lavere husleie ville bidratt til et bedre liv for mange. Lippestad avsluttet med å si at nye ordninger for bostøtte er under planlegging og at han kanskje har gode nyheter etter valget. -Alt koker ned til penger, og hvilket parti har mest penger til dem som har minst, spurte Lippestad.

Hauglie kom også med avsluttende løfter der hun understreket at hun er optimist og lover at Høyre skal gjøre det de kan for å bidra til at færre skal stå uten bolig.

Fagrådet takker for høyt engasjement fra scenen på Rådhusplassen og ser fram til bedre og innovative boligløsninger for folk med rusproblemer.