Fagrådet har tatt mål av seg å være tett på utviklingen av Opptrappingsplanen gjennom aktive bidrag inn mot Helse- og omsorgsdepartementet og politisk ledelse. 

På Fagrådets ledermøte 6. mai ble det mange positive tilbakemeldinger til Fagrådets styre om forslaget til å aktivisere medlemstiltakene inn i egne fora og nettverk som kunne spisse både tiltaksbehovet og erfaringene som trengs inn i Opptrappingsplanens innretning og innhold.  Nettverk for

  • tiltak innen kommunalt ansvarsområde
  • tiltak innen rusbehandling
  • tiltak innen lavterskel og skadereduserende tiltak
  • brukerstyrte tiltak og brukerarbeid 

Er din arbeidsplass, tiltak eller organisasjon innen rusfeltet ikke organisert i eller medlem i Fagrådet kan du/dere lett bli stående utenfor det fellesskapet og de direkte påvirkningsmuligheten som det representerer, ikke minst i dagens utvikling i rusfeltet.

Medlemskapet gir dessuten tilbud om deltakelse på Fagrådets årlige studieturer for ledere og ansatte, stipendordning, sterkt reduserte priser på de viktigste møteplassene i  rusfeltet : Nasjonal Fagkonferanse, Nasjonalt Ruspolitisk seminar og Nasjonale høringskonferanser. Gratis annonsering av ledige stillinger på Fagrådet webside som er den mest besøkte i feltet. Samt bruk av Fagrådets Aktivitets kalender  på nettet med ekstra mulighet for å få annonsert egne kurs, konferanser, seminarer eller spesielle aktiviteter.  Fagrådet styre har medlemmer som er valgt fra ulike deler av tiltaksfeltet og satt til å gjennomføre Fagrådets arbeidsplan som vedtas på Årsmøtet. 

 Vil du vite mer om medlemskapet kontakt sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen telefon 41474290.