Brukerorganisasjonene mener Helse Nord prøver å lure seg unna kravet om større vekst innenfor rus og psykisk helse og ber departementet følge opp dette. Marborg og Rio har full støtte fra organisasjonene innenfor psykisk helsevern i Helse Nord. Fagrådet har også vært bekymret for at helseforetakene ikke følger opp den tydelige politiske prioriteringen som ligger i den gylne regel.