Avhandlingen bygger på intervjuer av jordmødre, gravide og nybakte mødre. Resultatene viser at å drikke alkohol var vanlig for unge kvinner og at det er en sosial forventning at kvinner skal drikke. Avhandlingen viste også at 5,5 % av de gravide fortsatte med å drikke alkohol etter at de fikk vite om sin graviditet.

Eksponering for alkohol, også bare en liten mengde, kan forårsake utviklingsskader, spontanabort og for tidlig fødsel. Utviklingen av sentralnervesystemet er for eksempel sårbart for påvirkning de første ukene i et svangerskap. For å minske risikoen for skader på fosteret trenger gravide informasjon tidlig, aller helst så fort graviditeten er bekreftet. Helsedirektoratet ga i 2013 ut heftet Tidlig samtale om alkohol og levevaner – Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen . Heftet inneholder verktøy for kartlegging av alkohol, praktiske tips og informasjon om levevaner som har stor betydning for fosterets utvikling.

Flere kommuner har startet systematisk tidlig intervensjonsarbeid for å forebygge alkoholskader. Bodø kommune er et eksempel der helsestasjonen tilbyr tidlig samtale i svangerskapet til alle gravide i kommunen, der tema blant annet er alkohol og vold. Dette er et forsøksprosjekt støttet av midler for kommunalt rusarbeid fra Fylkesmannen i Nordland.

Bloggere bør også i større grad rekrutteres inn som viktige informasjonsagenter knyttet til tidlig intervensjon. Ofte går ikke gravide til fastlege eller helsestasjon før graviditeten er bekreftet, mens de kanskje i større grad tidlig leser blogginnlegg om graviditet.

Psykolog og forsker Sonja Mellingen viste nylig til interessante funn gjennom sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Bergen, - at også menn korker flasken når partneren blir gravid. Avhandlingen viser blant annet at førstegangsfedre reduserer "tung episodisk drikking" med 30 % i måneden. Mellingen sier  til Aftenposten at resultatene "kan forstås både som et uttrykk for tidlig identifisering med farsrollen og som et resultat av den høye graden av likestilling mellom kjønnene i Norge".

Tidligintervensjon.no skriver på sin nettside at

"Barn som vokser opp med foreldre som har en psykisk lidelse, misbruker alkohol eller lever med vold har mangedoblet risiko for en rekke psykososiale problemer. Alkohol er det rusmidlet vi vet om som utgjør størst risiko for fosterskader, spesielt i forhold til forstyrret utvikling av hjernen. Gjennomsnittsalder for førstegangsfødende i Norge er 28 år. Mange norske kvinner i denne alderen har etablerte drikkemønster med høyt forbruk av alkohol. Over de siste 10 årene har bruken av alkohol blant kvinner økt, både i gjennomsnittlig konsum og i antall ganger kvinnen har drukket seg full. Ulike undersøkelser fra Norge de siste fem årene viser at en god del gravide ikke er totalavholdende i svangerskap, og at mange ikke kutter ut alkohol under forsøk på å bli gravid."