FN har markert verdens narkotikadag i 30 år
Generalforsamlingen i FN vedtok i 1987 at denne datoen skal markere FNs arbeid med å bedre arbeidet mot misbruk og handel med narkotika. Temaet for 2017 er: "Listen First - Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe." Temaet er valgt for å styrke kunnskapen vi har fra forskning som viser at det mest effektive innen rusforebygging er å investere i at barn og ungdom har det bra i sine familier og i sine lokalsamfunn.

Verdens narkotikadag markeres på ulikt vis rundt om i verden, men hovedbudskapet er å sette lys på rusavhengiges menneskerettigheter. Organisasjonene i Norge krever blant annet at norske myndigheter skal stå opp mot den hjerteløse behandlingen rusavhengige er utsatt for, på Filippinene, under president Duterte.

Hjelp framfor straff
I Norge vil organisasjonene fortsette kampanjen "Support don’t punish". Mye har skjedd politisk siden 2013 da kampanjen startet. Omkostningene som kriminalisering av narkotika har for brukerne er store og det kreves konkrete tiltak og endring i lovreguleringer som nå hindrer hjelp og iverksettelse av skadereduksjonstiltak.

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, skriver i Bergens Tidende i dag at - Folk dør mens vi diskuterer. Det finnes mange mennesker i Norge som sliter med å takle hverdagen, ofte fordi de har vært sviktet av dem rundt seg helt fra barndommen. Noen «behandler» sin psykiske smerte med anoreksi, noen skader seg selv, og noen ruser seg. Men bare den siste gruppen møtes med straff og fengsel i stedet for helse og omsorg.

I Oslo vil det blant annet være en markering utenfor Stortinget kl 16.00 mot kriminalisering av rusbrukere i regi av Foreningen for Tryggere Ruspolitikk, LARnett, proLAR, Normal Norge, Foreningen Human Narkotikapolitikk og EmmaSofia.