På årsmøtet 4.mai ble arbeidsplan 2022 vedtatt. Den gjelder i praksis frem til årsmøtet i 2023.

Planen tar utgangspunkt i de fire satsningsområdene som er nedfelt i vår strategi.

1. Være rusfeltets viktigste møteplass
2. Være den mest aktuelle og relevante organisasjonen i rusfeltet
3. Fremme kunnskapsbasert praksis i rusfeltet
4. Være en tydelig og synlig ruspolitisk aktør