Luke 3 i årets julekalender er Blå Kors Borgestadklinikken. Borgestadklinikken har to avdelinger i Skien med til sammen 64 døgnplasser, samt en ruspoliklinikk. Der tilbys behandling for rusavhengighet, spillavhengighet, samt egne behandlingstilbud til pårørende. Borgestadklinikken er en del av tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge, i tillegg til å representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper både kan inspirere og engasjere.

 

Blå Kors Borgestadklinikken:

Hva bør andre i rusfeltet vite om dere?

 • Pasienter som blir henvist til oss blir tilbudt helhetlige forløp. Vi har integrert avrusning til alle våre fem døgntilbud og en poliklinikk med bredt tilbud til pasienter og pårørende.
 • Vi tar imot gravide med rusproblemer, ofte på kort varsel, 24/7. Vi tilbyr også barselopphold og videre behandling i seksjon for familier.
 • Vi har god psykolog- og legedekning, som er helt nødvendig slik at alle pasienter blir utredet for psykiske- og somatiske lidelser.
 • Vi har trening som medisin og har høyintensiv trening integrert i behandlingen ved flere av våre behandlingstilbud.
 • Det er forløpskoordinator på hver seksjon hos oss. Blant oppgavene er forberedelse til behandling, samarbeid med kommuner/henviser og fokus på tida etter behandling.
 • Vi har godt samarbeid med Sykehuset i Telemark, Tyrili og Samtun om enkeltpasienter der det er behov for det.
 • Vi samarbeider med Sykehuset Telemark om LiS løp for spesialisering innen rusmedisin.

Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til i 2022?

Det vi er mest fornøyde med- også i 2022- er alle som hver dag viser faglig og personlig engasjement for arbeid med pasienter og utvikling av gode tilbud.

 • Vi har generelt lave drop-out tall. Det kan handle om dyktige medarbeidere som jobber godt med den enkelte pasient og forløpskoordinatorer har tett oppfølging av pasient i forkant av behandlingen. Vår integrerte avrusningspost gir et lite miljø, tett kontakt med pasienten i en sårbar fase, og mulighet for at ansatte på seksjonen pasienten skal overføres til, har godt samarbeid med pasienten i avrusningsfasen. Dette forebygger tidlig drop-out. Det er vi godt fornøyd med!
 • Vi er stolte av å være medarrangør av konferansen Barnet og Rusen sammen med KORUS sør.

 

2023 står for døren – hvilke prioriteringer har dere for det kommende året?

 • Vi har et stort fagmiljø med muligheter for faglig læring. I covid-perioden har vi i mindre grad utnyttet dette. Vi vil i 2023 legge til rette for flere møtepunkter på tvers av seksjoner for læring av og faglig utvikling.
 • Vi vil videreutvikle det miljøterapeutiske arbeidet på klinikken. Mange pasienter er i behov av individuell tilrettelegging i tillegg til det fellesskapet de er en del av.

 

2023 blir reformenes år i rusfeltet, sier regjeringen – hvis dere var kongen av rusfeltet, hva ville dere tatt tak i aller først?

 • Få en tillitsreform i praksis. Klinikere skal jobbe med pasienter og ikke bruke så mye tid på koding og registering.
 • Rydde av veien all tvil om at pårørende fortsatt skal å ha et naturlig plass som pasientgruppe i TSB
 • Stimulere til forskning på rusfeltet så vi finner den beste behandlingen for avhengighet