Luke 2 i årets julekalender er Barn av Rusmisbrukere - BaR. Denne organisasjonen ble stiftet i 2009 og jobber både nasjonalt og lokalt for at barn av rusmisbrukere i alle aldre skal få et best mulig tilbud som er tilpasset sine behov. BaR har vært medlem hos oss i Fagrådet siden 2020.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge, i tillegg til å representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper både kan inspirere og engasjere.

Barn av Rusmisbrukere:

Hva bør andre i rusfeltet vite om dere?

At vi er flere enn Marius og Martine. Selv om vi stort sett er synlige gjennom dem «der ute», så er vi flere som jobber i kulissene for å sørge for at vi kan være en aktiv, produktiv og tilgjengelig organisasjon. Ikke minst gjelder det våre frivillige, som sikrer at vi har en åpen chat, et pusterom, for alle der ute som trenger noen å snakke med 

Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til i 2022?

I 2022 er vi spesielt fornøyde med å ha gjennomført vår egen sommerleir samme måned som vi også var til stede og aktive under Arendalsuka. Vi er også stolte av å ha bidratt i deler av arbeidet med en kortfilm, Hysj, som har mottatt 30 utmerkelser på kortfilmfestivaler verden over. I tillegg har vi, med en av våre brukerrepresentanter i spissen, kommet veldig langt i prosjektering og pilotering av et helt nytt kompetansehevingskurs, rettet mot voksne som møter barn og unge på fritidsarenaer. 

2023 står for døren – hvilke prioriteringer har dere for det kommende året?

I 2023 ønsker vi å utvide og styrke våre tilbud og aktiviteter. Vi vil at enda flere skal føle at de får dekket behov de måtte ha for lavterskel hjelp, enten det er i form av digitale eller fysiske tilbud. Målet er å få til det uten at det går på bekostning av medvirknings- og påvirkningsarbeidet vårt. 

2023 blir reformenes år i rusfeltet, sier regjeringen – hvis dere var kongen av rusfeltet, hva ville dere tatt tak i aller først?

Aller først ville vi jobbet med å sikre at barn, unge og deres foreldre som sliter med rus, får rett hjelp til riktig tid – som en familie.