Hun trakk blant annet fram likemannsarbeid som et initiativ, der eksempelvis tidligere domfelte hjelper løslatte tilbake til samfunnet, eller der folk med alvorlig/kronisk sykdom hjelper andre med samme lidelse.

Statsministeren fortalte i talen om sitt nylige besøk i Tromsø der hun møtte Jimmy Pedersen, en av ildsjelene bak Kafé X. Som kjent er Kafé X en rusfri møteplass i Tromsø som drives av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) i samarbeid med MARBORG. "Søsterkaféen" Café Exit i Narvik var i 2016 en av de nominerte til Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid. Statsministeren vektla erfaringene som brukerne av kafeen selv hadde fortalt henne; tryggheten i å kunne snakke med andre som forsto deres erfaring, utfordringer og kunne gi en hjelpende hånd videre.

Det finnes mange slike organisasjoner som er viktige fortsatte Statsministeren og nevnte både Retretten og Wayback konkret.  - Den kunnskap egen erfaring gir, er viktig understreket hun.

Talen henger tett sammen med signaler i både nye retningslinjer for rusbehandling og Opptrappingsplanen for rusfeltet - der frivillighet, samfunnstilhørighet, inkludering, sosialt fellesskap, medvirkning, kulturelle og sportslige aktiviteter blir framhevet som verdifulle bærebjelker i folks liv.

2017 er valgår og Fagrådet er spent på om Regjeringspartiene opprettholder fokuset og prioriteringen av rusfeltet også i denne valgkampen. I forrige valgkamp i 2013 holdt daværende statsministerkandidat Solberg, godt hjulpet av daværende helsepolitisk talsmann Bent Høie, fokus på ruspolitikk og rusavhengiges vilkår gjennom hele valgkampen. Erna Solberg hadde en sentral rolle i pressekonferansen to dager før valget  hvor hun sammen med partilederne fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre gjorde rus til sak nummer 1 for en ny regjering. Dette gjentok hun valgnatten når hun gikk til Stortinget for partilederdebatt om valgresultatet. For dette mottok Erna Solberg Fagrådets Pris for godt ruspolitisk arbeid i 2014. - Det er ikke ofte en politiker blir satt pris på på denne måten og prisen forplikter og skaper forventninger sa Erna Solberg i sin takketale.

Fagrådet ser fram til et spennende valgår med mer ruspolitikk på dagsordenen!!