Hovedoppgaven vil være, sammen med sekretariatsleder, å utvikle organisasjonen videre i tråd med Fagrådets vedtekter, strategisk plan, arbeidsplan og styrets vedtak. Vi søker en person med relevant høyere utdanning, interesse for rusfeltet og med vilje og evne til fleksibilitet. Vi tilbyr konkurransemessig vilkår for den rette personen.

Søknadsfrist 8.januar 2015