Dette er noe av hva erfaringskonsulent i Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Morten Brodahl spør leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen om i ROP-snakk, publisert i dag 4. juni.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har de siste årene laget en rekke videoer under overskriften ROP-snakk. Rammen er en uformell prat mellom erfaringskonsulent Morten Brodahl og ulike aktører i rusfeltet; pårørende, fagpersoner, samfunnsdebattanter og brukerrepresentanter.

ROP-snakk med Jan Gunnar Skoftedalen handler om hva Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon er, vår demokratiske prosess knyttet til ulike meninger mellom medlemmene og ikke minst målet om å fremme kunnskapsbasert rusbehandling. Fagrådets funksjon er ofte å løfte ulike debatter og peke på problemstillinger - ikke nødvendigvis konkludere.

Se ROP-snakk 

De nyeste ROP-snakk er:
ROP-snakk med pårørende Ane Ramm
ROPsnakk med leder i FHN Arild Knutsen
ROPsnakk med kommunikasjonsansvarlig i RIO Kenneth Arctander Johansen
ROPsnakk med leder av Retretten Rita Nilsen
ROPsnakk med leder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon Jan Gunnar Skoftedalen