LASSO er trukket frem i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet som et godt eksempel.

Behandlingen foregår med legemiddelet Suboxone enten som tabletter eller "film".  LASSO-prosjektet skal hjelpe rusmiddelavhengige som faller ut av medisinsk behandling og trenger oppfølging, eller de som aldri kommer inn i/fyller kriteriene til legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Brukerne trenger ikke henvisning fra lege, men kan ta kontakt selv.

Substitusjonsbehandling er en behandlingsform som internasjonalt, og da spesielt i europeisk sammenheng, har blitt utformet som skadereduksjonstiltak. Skadereduksjon innebærer å redusere helseskadene som følger av narkotikabruk, hvorav substitusjonsbehandling har vist seg å være den mest effektive behandlingsformen for å oppnå dette.

Hvilke resultater har LASSO? Prosjektleder Jon Aksel Jacobsen kommer på Fagrådets rusfagkonferse 14.-15. september og forteller om prosjektets erfaringer.

Få med deg en spennende fagkonferanse – og la deg inspirere av Jon Aksel Jacobsen og flere andre gode innledere!!

Fagrådet deler ut både pris for godt rusfaglig arbeid og pris for godt ruspolitisk arbeid på konferansen. Konferansens hovedtema er å vise bredde og kvalitet i hva et samlet rusfelt får til av godt rusfaglig arbeid. Som vanlig på Fagrådets konferanser er spennvidden stor og innlederne gode. Det vil være parallelle miniseminarer hver dag med felles overskrift – dette får vi til!

Konferansen avholdes i Oslo, Radisson Blu Scandinavia hotell, Holbergs plass, og kommer rett i etterkant av Fagrådets Jubileumsmarkering 13. september på det Norske Teatret.