Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen var også invitert til å si noe om forventningene fra rusfeltet.

Kvalitetsregisteret  (KVARUS)
KVARUS er et register som kort sagt skal si noe om:

  1. hvem pasientene er
  2. hva slags behandling får de
  3. hvordan går det med dem

Bak registeret står KORFOR i Helse Stavanger som har dette som en nasjonal oppgave. Registeret fikk nasjonal godkjenning i desember 2018.

Registeret vil når det har fått en god utbredelse kunne si noe om kvalitet på behandlingen og det vil være mulig å sammenligne ulike behandlinger på et objektivt grunnlag. Hensikten er å gi pasientene best mulig behandling.

Under lanseringen 4. februar fortalte prosjektleder Amund Aakerholt og registerleder Sverre Nesvåg (om arbeidet som har pågått siden 2009. Sammen med innføringen av pakkeforløpet vil kvalitetsregisteret gi behandlere og institusjonene unike muligheter til utvikle behandlingstilbudet. Dere kan lese mer om registeret i intervju med prosjektleder Amund Aakerholt i Rus & Samfunn.

Høye forventninger
Under lanseringen var en rekke toppledere og fagfolk invitert til å si noe om sine forventninger til registeret. Først ute var helseminister Bent Høie som var svært glad registeret var godkjent og så frem til at registeret kom i bruk.

-Nå har vi lenge fokusert på antall plasser, ventetid til behandling og ressurser. Nå er vi glad for at vi får et godt register som vil si noe om hva god rusbehandling er.
Bent Høie 

Veksthuset – en pilot
Veksthuset har vært piloten i prosjektet i hele perioden og de har hatt 100 pasienter gjennom kvalitetsregisteret og gitt nyttige korrigeringer av innholdet. Tre av pasientene fortalte om sine erfaringer og var tydelige på at de brukte målepunktene som ledd i egen rehabiliteringsarbeid.

Det finnes i dag 51 ulike kvalitetsregister, 49 av dem er innenfor somatisk helse, én i psykisk helse og nå én i TSB. De fleste pekte på at et kvalitetsregister innenfor TSB er noe mer komplekst enn innenfor somatikk, men ikke desto viktigere.

Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, skal fortsatt sitte i den nasjonale faglige rådgivingsgruppa for registeret.